Søk
Utstillinger
Magali Reus Hot Cottons Den nederlandske kunstneren Magali Reus’ skulpturelle objekter er resultat av en arbeidsprosess som pendler mellom ansamling og utvisking. Reus er interessert i hvordan enkle former kan generere assosiasjonskjeder – minner fra menneskelige, arkitektoniske eller teknologiske livsløp. Ved å koble seg fra de umiddelbare assosiasjonene vi har til eksisterende materielle ting, åpner hennes skulpturelle praksis for at ideer kan agere ulike visuelle fremstillinger av seg selv.

Åpner
Fredag 3. november kl 20.00.
Gratis inngang 20.00 - 22.00!

Omvisninger
Hver søndag kl 14.00
Torsdag 2. november kl 18.00 for medlemmer
Søndag 5. november kl 13.00 for barnefamilier

Plattform
Lørdag 4. november kl 14.00
Magali Reus

Reus forurenser tekniske prosesser ved å tilføre dem detaljer fra forfall og forvitring i det urbane landskapet. Industrialiserte eller analoge produksjonsmetoder – som støping og fresing – blir tilpasset mer organiske og enkle materialer. Sammenstøtet mellom det myke og det harde, det varige og det flyktige skaper et svært fleksibelt spektrum av materialvalg som muliggjør stadig nye kombinasjoner. Et arbeid kan for eksempel bestå av former laget av polyesterharpiks iblandet sammenflettet tauverk, kålstrimler eller vulkansk sand. Når abstrakte størrelser som farge eller form smelter sammen, gis de en magisk evne til å kommunisere innhold.

Flerfoldiggjorte elementer er noe som går igjen i Reus’ arbeider. Hun benytter seg av den formale grammatikken til objekter som har en åpenbar tilknytning til større og mer formålsrettede systemer eller logikker, som tenner, murstein eller rekkehus. Arbeidene hennes reflekterer hvordan komiske overdrivelser eller stiliserte appropriasjoner kan endre betrakterens fortolkning av en gitt overflate. Forstørrede eller imiterende former kan derfor sies å handle, og i den forstand kan Reus’ arbeider knyttes til diskusjoner om materielle tings tiltrekningskraft, seksualitet eller kjønn.

For Bergen Kunsthall vil Reus produsere et stort antall nye arbeider. Disse vil også bli vist i den påfølgende utstillingen hennes ved South London Gallery i 2018. Sentralt står bruken av flyttbare elementer i en installasjon som forholder seg aktivt til arkitekturen i de to institusjonene. Gjennom rytme og bevegelse, avgrensede episoder og metaforiske avbrudd vil utstillingen presentere en rekke kapitler av en større helhet som åpenbarer seg gradvis over tid.

Magali Reus (f. 1981 i Haag) bor og arbeider i London.

Utstillingen er produsert av Bergen Kunsthall i samarbeid med South London Gallery og er støttet av Mondriaan Fonds.

Til toppen