Søk
Arrangementer
Magali Reus Plattform   Upstairs  Kunstnersamtale


Artist Talk med Magali Reus i anledning hennes nye utstilling "Hott Cottons" ved Bergen Kunsthall

Magali Reus (f. 1981 i Haag) bor og arbeider i London.

For Bergen Kunsthall har Reus produsert et stort antall nye arbeider. Disse vil også bli vist i den påfølgende utstillingen hennes ved South London Gallery i 2018. Sentralt står bruken av flyttbare elementer i en installasjon som forholder seg aktivt til arkitekturen i de to institusjonene. Gjennom rytme og bevegelse, avgrensede episoder og metaforiske avbrudd vil utstillingen presentere en rekke kapitler av en større helhet som åpenbarer seg gradvis over tid.

Live stream fra kl 14.00Den nederlandske kunstneren Magali Reus’ skulpturelle objekter er resultat av en arbeidsprosess som pendler mellom ansamling og utvisking. Reus er interessert i hvordan enkle former kan generere assosiasjonskjeder – minner fra menneskelige, arkitektoniske eller teknologiske livsløp. Ved å koble seg fra de umiddelbare assosiasjonene vi har til eksisterende materielle ting, åpner hennes skulpturelle praksis for at ideer kan agere ulike visuelle fremstillinger av seg selv.

Utstillingen er produsert av Bergen Kunsthall i samarbeid med South London Gallery og er støttet av Mondriaan Fonds.

Til toppen