Søk
Arrangementer
Marianne Heier Havet er ikke troløst II   Kunsthallen  Performance


”Havet er ikke troløst II” tar utgangspunkt i Heiers og hennes families egen erfaring med migrasjon. Verket er basert på sitater fra anerkjent litteratur blandet med utdrag fra samtaler med migranter til og fra Norge.

Alle tekstfragmentene tillegges like stor verdighet, og overgangene mellom stemmene fra verdenslitteraturen og migrantenes fortellinger er sømløse. På denne måten snakker de om Den Store Reisen som både en helt konkret bevegelse og en metafor for livet mer generelt. Vi er alle på reise, dette gjelder oss alle.

Med: Marianne Heier, Irma Heier Vaglieri, Marco Vaglieri, Kunstgress (Amanda Bach, Ida Frømyr Borgen, Maaike Croles Fitjar og Hanne Frostad Håkonsen).

Lyd: Erlend Hogstad. Lys: Tobias Leira.

Kurator og produsent: Elisabeth Byre

Til toppen