Søk
Utstillinger
Artist Commissions Who's doing the washing up? Dette året tar Bergen Kunsthall uvanlige grep og inviterer kunstnere til å tenke sammen med oss på nye mulige organisasjonsmodeller og nye fremtidsvisjoner. Som en del av Landmarks program utvikler de inviterte kunstnerne bestillingsverk som utforsker temaer som gjestfrihet,
selvorganisering og kommunikasjonsmetoder.

Prosjektet vil materialisere seg i ulike former og i ulike deler av vårt program, fra foredrag til forestillinger, workshops og online-publikasjoner. Noen vil være mer synlige, mens andre vil arbeide bak kulissene i Bergen Kunsthalls organisasjon.

Tittelen på serien - 'Who's doing the washing up?' - er brukt til å fremheve spørsmål som ofte ikke er avgjørende når man tenker på mulige nye fremtidsvisjoner, og kommer fra en feministisk tradisjon: Hvem har en stemme? Hvem gjør jobben? Hvilket arbeid er verdsatt? Og hva skjer når man med disse spørsmålene som utgansgpunkt forestiller seg nye måter å organisere en institusjon på?

Freja Bäckman: Moving into sparsely-lit areas
Moving into sparsely-lit areas, et arrangement som fant sted tirsdag 20. mars 2018 ved Bergen Kunsthall. Samlet i en svakt opplyst setting, og etter en idé av kunstneren Freja Bäckman på selveste Vårjevndøgn (når dag og natt er like lang), diskuterte vi hvilke typer idéutveksling som kan finne sted når vi beveger oss vekk fra institusjonens skarpe lys som er rettet mot allerede etablerte normer for opplæring og kunnskap, og inn i de svakt opplyste rom. Hvor ukjente møter og ulike måter å kommunisere, arbeide, dele, og bare være sammen på, kan utfolde seg….

More information here...

Jordi Ferreiro: Other Supports
Kunstnerpedagogen Jordi Ferreiro (Barcelona, Spania), er først ut i rekken av inviterte kunstnere. Ferreiro undersøker organisatoriske strukturer gjennom deltakende performancer, lek og læringseksperimenter. Han vil jobbe med Unge kunstkjennere (UKK) og undersøke hvordan programmet til en kunstinstitusjon kan legge til rette for selvstyrte områder som gir rom for flere stemmer og måter å handle på. Gjennom en serie av møter og aktiviteter vil gruppen eksperimentere med rollen og ambisjonene til et program som reflekterer ungdommens perspektiver og behov innen kulturfeltet.

Mer informasjon her...

Aliyah Hussain og Anna Bunting-Branch: Potential Wor(l)ds
Aliyah Hussain (Manchester, Storbritannia) og Anna Bunting-Branch (London, Storbritannia) er inviterte til å samarbeide om et nytt prosjekt som utforsker feministisk science fiction og dens beskrivelse av andre måter å kommunisere og organisere samfunnet på. Kunstnerne vil delta i årets utgave av POEKHALI! Landmark Takes Off (18. august 2018) og produserer et nytt audiovisuelt arbeid basert på denne utforskningen.

Mer informasjon her...

Terre Thaemlitz og Laurence Rassel: Gjestfrihet, Hemmelighold og Andre Ubrukelige Bevegelser
Den legendariske multimedieprodusenten, forfatteren og DJen Terre Thaemlitz (Tokyo, Japan) er den tredje inviterte kunstneren. Thaemlitz vil presentere en serie performancer som undersøker handlinger som gjestfrihet, stillhet og hemmelighet som verktøy for sosial organisering.

16. october 2018 vil Thaemlitz presentere et nytt radioprogram, ‘Hospitality, Secrecy and Other Useless Movements" / «Gjestfrihet, Hemmelighold og Andre Ubrukelige Bevegelser’ som sendes live fra Bergen Kunsthall. Dette gjør hun med sin samarbeidspartner gjennom mange år, Laurence Rassel, en kulturarbeider og direktør for erg (école de recherche graphique - école supérieure des arts) i Brussel, hvis arbeid har sentrert rundt feministisk organisatorisk praksis og åpen kilde-teknologi.

17 octover 2018 vil Thaemlitz gjøre en sjelden liveopptreden - en miks av forelesning, lyd og video - fra hennes album ‘Lovebomb/Ai No Bakudan’ (2003).

Mer informasjon her...

Maia Urstad og Anton Kats
Til det siste arrangementet i forbindelse med vinterutstillingen «On Circulation» vil kunstnerne Maia Urstad (Bergen, Norge) og Anton Kats (Berlin, Tyskland) kombinere sine felles praksiser knyttet til kommunikasjonsteknologi og interesse for hvordan historier og fortellinger sirkuleres, registreres og arkiveres. Historier om teknologisk utvikling overser vanligvis hvordan, og av hvem, verktøy for kommunikasjon er laget. Hvordan bestemmer vår til enhver tid tilgjengelige teknologi hvilke stemmer, fortellinger og historier som skal deles? Hvem er det som får mulighet til å designe dette og hvem er det som får bruke det? Hvilke stemmer blir tatt med og hvilke blir utelatt?

Urstad og Kats vil, sammen med de inviterte bidragsyterne Andrea Francke / Wish you’d been here, Emma Wolukau-Wanambwa og andre, utforske disse spørsmålene i løpet av en forskningsettermiddag lørdag 24. november.

Supported by Re-Imagine Europe, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union. A four-year project presented by ten cultural organisations from across Europe, with an aim to respond to technological advances continue to change the ways that we interact and urge us to explore new modes of operation. Coordinated by Paradiso (NL) in collaboration with Elevate Festival (AT), Lighthouse (UK), Ina GRM (FR), Student Centre Zagreb / Izlog Festival (HR), Landmark - Bergen Kunsthall (NO), A4 (SK), SPEKTRUM (DE) and Ràdio Web MACBA (ES).

Acción Cultural Española (AC/E) also supports the commission for Jordi Ferreiro through the Programme for the Internationalisation of Spanish Culture (PICE), in the framework of the Mobility grants.

Til toppen