Søk
Arrangementer
Ekstra omvisning med John Birks   Kunsthallen  Omvisning


Mose spesial m/ John Birks og Åsne Eldøy i Andrea Büttner’s utstilling "Shepherds and Kings". Arrangementet vil foregå på engelsk.

I denne spesialutgaven av søndagsomvisningen på Bergen Kunsthall har vi med oss John Birks, Professor Emeritus i botanikk ved Universitetet i Bergen. I den anledning vil vi ha et ekstra fokus på ett av de tre lysbilde-verkene: "Stereoscopic slide show from the Whitehouse collection (mosses and field trips)" (2014), i Andrea Büttners velomtalte utstilling Shepherds and Kings. I en samtale mellom omviser Åsne Eldøy og John Birks vil vi gå inn på ekteparet Whitehouses historie, mosens fascinerende egenart og posisjon i botanikken og sammen se nærmere på hva en samling mosegrodde steiner egentlig gjør i et galleri.

For uten å være ekspert på planteartenes historie og miljøendringer, førte John Birks' særlige interesse for mose til et langt og personlig vennskap med ekteparet Withehouse som på 60- og 70- tallet arrangerte ukentlige moseturer for The Moss Society og studenter ved University of Cambridge, England. I utstillingen viser Büttner arkivet og utvalgte stereoskopiske fotografier etter ekteparet sammen med en lokal variant av kunstnerens mange Mosehager.

John Birks er professor emeritus ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har forsket på planteartenes historiske utvikling og miljøforandringer de siste 13 000 år. Dette innebærer blant annet analyser av pollen funnet i innsjøsedimenter. Hans geografiske forskingsområder er Norge, Sverige, Storbritannia, USA og Tibet.

Birks har en bred interesse innen botanikkfeltet, som blant annet inkluderer ekspedisjoner og registrering av alpine plantearter, plantefotografering, bregner og mose. Ved siden av botanikk er hans andre store lidenskap klassisk musikk og krimlitteratur.

Til toppen