Søk
Arrangementer
Masterutstillingen 2019 with eyes closed, call me   Sal I - IV, Landmark  Åpning


‘with eyes closed, call me’
Masterutstillingen i kunst 2019, Kunstakademiet, Fakultet for kunst, musikk og design (UiB)
12 April – 5 May 2019
Bergen Kunsthall, Rasmus Meyers allé 5, 5015, Bergen, Norway
Tirsdag – søndag 11:00 – 17:00 (torsdag 11:00 – 20:00)

Åpner Fredag 12. April, 2018 (Åpningstaler kl. 20.15)
Afterparty med DJ sid SID (Sigrid Lerche) 22.00 – 02.30
Gratis adgang, alle er velkomne!

Omvisninger:
Hver søndag kl. 13.00 for familier med barn og kl. 14.00 for alle
(søndag 5. mai kl. 14.00 er det spesialomvisning i utstillingen med kurator Eva Rowson)

Arrangement:
Samtale: The White Pube ‘Origin Story’
Lørdag 4. mai kl. 14.00
Gratis. Presentasjonen vil foregå på engelsk.

For English scroll down>>

Kunstnere: Agnete Ilona Tangrand, Alexandra Jegerstedt, Anthony Morton, Audrey Hurd, Ben Connell, Dimitri Thomas-Komissarov, Éléonore Griveau, Gentian Rhosa Meikleham, Ingrid Skåland Eriksen, Kim Hankyul, Kristen Keegan, Linda Marie Westgaard, Linda Morell, Marianne Løvvik, Sandra Blichert, Sidsel Bonde, Søren Krag, Tanya Varbanova, Timothy Eklund, Tine Adler, Tine Gunvaldsen, Tone Andersen, Victor Guzman, Yu Zhu

24 internasjonale kunstnere presenterer et mangfold av ulike praksiser i en utstilling som fyller alle Kunsthallens rom innenfor og utenfor galleriene. ‘With eyes closed, call me’ er organisert tematisk, og utstillingen binder sammen presentasjoner av kunstnernes utforskninger gjennom ulike typer mellommenneskelige og fysiske støttestrukturer, melodrama og sci-fi, kollektive måter å skape intimitet, minner og narrativer, og abstraksjoner av former og materialer.

Disse fokustemaene har dannet seg ut fra gruppediskusjoner mellom kunstnerne. Tittelen er hentet fra et kollaborativt skriveeksperiment hvor man forestilte seg hva utstillingen vil si. ‘with eyes closed, call me’’ er en invitasjon til å bli med kunstnerne i innspurten av to år med studier før de skal gå inn i det ukjente, og bryte av de "vanlige" stiene og sammen lage nye.

I tillegg til samarbeid mellom kunstnerne står det Bergen- og Malmö-baserte feministiske designkollektivet JAHJAH Studio bak den visuelle identiteten laget til utstillingen og katalogen. Lørdag 4. mai skal kunstkritiker-duoen The White Pube fra Storbritannia ha et arrangement om deres arbeid for å skape rom for ærlig dialog, og uenighet, i samtidskunstdiskursen. Utstillingen er produsert i tett samarbeid med kunstnerne, samt gjennom et løpende samarbeid med ansatte ved Kunstakademiet, Fakultet for kunst, musikk og design, Landmark og Bergen Kunsthall. Åpningsarrangementet er kuratert, produsert og bevertet av førsteårsstudenter i mastergradsprogrammet i kunst.

‘with eyes closed, call me’ ber deg om å bli med oss!
Å stole på de som er rundt deg for å prøve noe annerledes, å vite at vi støtter hverandre ved å ta med oss alle våre individuelle erfaringer og følelser, for deretter se hvorhen vi havner.

www.witheyesclosedcallme.com
Kurator: Eva Rowson

<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>

ENGLISH:

‘with eyes closed, call me’
Fine Art Masters graduation exhibition 2019 of the Faculty of Art, Music and Design (KMD), University of Bergen
Bergen Kunsthall, Rasmus Meyers allé 5, 5015, Bergen, Norway
12 April – 5 May 2019
Opening: Friday 12 April 20:00 (Speeches at 20:15)
Afterparty with DJ sid SID (Sigrid Lerche) 22.00 – 02.30
Free entrance, and everyone welcome!

Artists: Agnete Ilona Tangrand, Alexandra Jegerstedt, Anthony Morton, Audrey Hurd, Ben Connell, Dimitri Thomas-Komissarov, Éléonore Griveau, Gentian Rhosa Meikleham, Ingrid Skåland Eriksen, Kim Hankyul, Kristen Keegan, Linda Marie Westgaard, Linda Morell, Marianne Løvvik, Sandra Blichert, Sidsel Bonde, Søren Krag, Tanya Varbanova, Timothy Eklund, Tine Adler, Tine Gunvaldsen, Tone Andersen, Victor Guzman, Yu Zhu

24 international artists from the Master’s Programme in Fine Art of the Art Academy - Department of Contemporary Art, Faculty of Art, Music and Design (KMD), University of Bergen present their varied practices in an exhibition spanning the gallery (and other) spaces inside and outside the Kunsthall. ‘with eyes closed, call me’ is organised with a focus on forms of collaboration. The exhibition is arranged thematically, connecting the artists’ shared explorations into types of interpersonal and physical support structures, melodrama and sci-fi, ways of creating intimacy, memory and narrative collectively, and relations between patterns, forms and materials.

The title is taken from a collaborative writing experiment between the artists in imagining what the exhibition wants to say. ‘with eyes closed, call me’ is an invitation to join the artists at the end of their two years of studying together in going into the unknown, interrupt the ‘normal’ paths ahead and make new ones together.

As well as collaborations between the artists themselves, Bergen and Malmö-based feminist design cooperative JAHJAH Studio have conceived the visual identity for the exhibition and catalogue. Art criticism duo The White Pube from the UK lead an event on Saturday 4 May on their work in making room for honest dialogue, and disagreement, in contemporary art discourse. The exhibition is produced through the close co-working of the artists, as well as the ongoing cooperation between many different workers in the teams in the Faculty of Art, Music and Design (KMD) at University of Bergen, Landmark and Bergen Kunsthall. The opening night is curated, produced and catered by artists from the first-year Master’s Programme in Fine Art.

‘with eyes closed, call me’ asks you to come with us!
To trust in those around you to try something different, know that we’re supporting each other in bringing all our individual experiences and feelings, and see where we can get to together.

www.witheyesclosedcallme.com
Curator: Eva Rowson

------
Tilkomst: Bergen Kunsthall har tilkomst fra gatenivå, tar imot service-hunder og har kjønnsnøytrale toalettfasiliteter tilrettelagt for rullestolbrukere. For ytterligere spørsmål om tilkomst eller annen tilpasset assistanse, vennligst send en e-post til

Accessibility: Bergen Kunsthall is accessible from street level, welcomes assistance dogs, and has wheel¬chair accessible non-gender-segregated toilet facilities. For special access requests or further assistance, please e-mail

-----
[*] Visual identity design: JAHJAH Studio (jahjahstudio.com) [*]

♥ With thanks to Colonialen, Bergen for their support. ♥

Til toppen