Søk
Utstillinger
Stengt / Closed Adelita Husni-Bey: Maktspill På grunn av den uvanlige situasjonen vi befinner oss i vil vi fra 12. mars – 22. mars holde utstillingene og omvisningene stengt grunnet hensynet til sårbare grupper.

Følg med på www.kunsthall.no for oppdateringer om våre åpningstider.

Åpning
Fre 31. jan 20:00 Gratis

Alle omvisninger avlyst
Hver søndag 14:00
Hver søndag 13:00 Barnefamilier
Tor 30. jan 18:00 Medlemmer

Plattform:
Adelita Husni-Bey

Søn 8. mar 13:00 Gratis
I samarbeid med Borealis - en festival for eksperimentell musikk

Libysk-italienske Adelita Husni-Bey ser på seg selv som både pedagog og kunstner. Hennes arbeidsmetode tar utgangspunkt i ikke-konkurrerende læringsmodeller, inspirert av arbeidet til pionerer i feltet, som den brasilianske læreren og filosofen Paulo Freire og Augusto Boals deltakerbaserte teater og prosjekter med arbeiderutdannelse.

Med workshopen som metode samarbeider hun med grupper og skoler, i prosjekter som danner utgangspunkt for en rekke ulike produkter; fra publikasjoner og radio til arkiver, utstillinger og film. Hennes interesser er forankret i en forestilling om endring i sentrale aspekter ved dagens samfunn, og preger hennes analyser av hvordan maktstrukturer og ekskludering oppstår. Samtidig viser hennes fremgangsmåte hvordan verktøy for læring og deltagelse, med sine egne innebygde maktstrukturer, spiller en sentral rolle for staten og økonomien.

«Maktspill» er både en installasjon og en workshop. En sentral del av utstillingen er en film fra 2015, Agency, som presenterer et 3-dagers intensivt rollespill med studenter fra Manara videregående skole i Roma. Elevene gjenskaper noen av de antatte rollene i et demokrati: politikere, journalister, arbeidere, aktivister og finansfolk. Gjennom et sett med regler spiller deltakerene ut og endrer maktforholdet mellom gruppene, skaper koalisjoner og forhandler om deres innvirkning og avhengighet. Agency stiller det avgjørende og ambivalente spørsmålet: hvordan er evnen til å gjennomføre endring i samfunnet sammenvevd med makt? I løpet av utstillingsperioden vil visningsrommet bli brukt som et arbeidssted og klasserom for en ny utgave av rollespillet med ungdom fra Bergen. Foto-backdrops fungerer både som skjerm for filmvisningen og kulisser for workshopen, som vil legge igjen spor etter arbeidsprosessen i løpet av utstillingen.

Italia og Norge som to ulike kontekster, og tiden som har gått siden den første workshopen, spiller en viktig rolle i utstillingen. På en måte forutså prosjektet i Roma utviklingstrekk som er karakteristiske for nyliberalismen. Deltakerne i Agency forutså veksten til de populistiske bevegelsene og effekten av innstrammingspolitikken i sin refleksjon over hvordan makt deles og tas. Men enda viktigere: hvordan denne makten kan omfordeles. Den nye utgaven i Bergen tar utgangspunkt i sin egen spesifikke lokale kontekst, gjennom innledende sesjoner med lokale eksperter og bruk av nyhetsoppslag fra norsk politikk. Vil maktdynamikken bli spilt annerledes ut i forbindelse med en nordisk velferdsstat? Hva har endret seg de siste fem årene hvor vi har sett en dramatisk utvikling i bruken av media, også i politikken? I installasjonen inviteres publikum til å følge denne prosessen og spekulere selv. Hva kommer til å endres for å lage nye scenarier for kommende generasjoner? Hva er resultatet av den nyliberale omstruktureringen av fellesskapsopplevelsen?

Adelita Husni-Bey (f. 1985, Milano, Italia) bor og arbeider I Italia og New York. Hun representerte Italia på Venezia-biennalen i 2017 med en video forankret i anti-ekstraktivisme.

Utstillingen er et samarbeid mellom Bergen Kunsthall og Borealis – en festival for eksperimentell musikk.

Workshop: Klasse 2KDA (Kunst, design og arkitektur), Olsvikåsen videregående skole, 9.–13. mars 2020. Lærere: Atle Kold Hansen og Lillian Presthus.

Workshopen er del av prosjektet Re-Imagine Europe, delfinansiert av EU-programmet Kreativt Europa.

Til toppen