Søk
Utstillinger
Torbjørn Rødland Festspillutstillingen 2018: Fifth Honeymoon Torbjørn Rødland er festspillkunstner i Bergen Kunsthall for 2018. Utstillingen består av 30 nye fotografier, samt premieren på Rødlands første nye video på 11 år.

Åpning:
Torsdag 24. mai kl 13:00

Omvisninger:
Hver søndag
Tirsdag 22. mai kl 18:00 for medlemmer
Søndag 27. mai kl 13:00 for barnefamilier

Plattform
Lørdag 26. mai kl 14:00 - Torbjørn Rødland i samtale Francesca Gavin

”Fifth Honeymoon” er en stramt komponert utstilling som fyller Bergen Kunsthalls utstillingsrom i form av fire kapitler. Hvert rom knytter an til den gåtefulle utstillingstittelen på ulike måter. Med giftermålets bindende forpliktelse, og hvetebrødsdagenes følelsesladde reise som metaforiske overbygninger, behandler utstillingen temaer som religion, åndelighet, erotikk og selve gnisten som bidrar til å danne mellommenneskelige forbindelser. Komposisjonsgrep som gjentatte pardannelser og bruken av tallet 5 bidrar ytterligere til tematikken, mens Rødlands taktile billedbygging også åpner for en mer direkte, ”honning på måne”-konnotasjon: Søte, klissete og flytende substanser kleber seg til bildenes symbolske objekter og figurer.

Et nøkkelverk i utstillingen er den nye filmen Between Fork and Ladder, filmet i Los Angeles og i Lofoten. Objekter og visuelle elementer fra fotografiene opptrer på nytt i videoen, hvor vi også møter en ti år gammel gutt som fremfører et musikalnummer mens han klipper ut tegninger av den kontroversielle meme-frosken Pepe fra et tekstil. En rekke stiger antyder en lengsel etter åndelig utvikling og personlig vekst, mens sangteksten rommer en stille desperasjon i møte med livets åpne muligheter. En fortellerstemme i japansk anime-tradisjon siterer den amerikanske filosofen Ken Wilber. Filmen løfter frem en underliggende spenning i utstillingen, mellom det myke og betryggende på den ene siden, og den eksistensielle krisens desperasjon på den andre.

Utstillingen inneholder fargebilder av ansikter, kropper og arrangerte objekter, samt dobbelteksponeringer i svart-hvitt. I tillegg til portretter, er menneskekroppen i Rødlands arbeider like ofte representert med studier av kroppsdeler som hender, føtter, ankler, knær og ansikter – eller den opptrer som iscenesatte og typologiske karakterer, fanget i et pregnant øyeblikk. De isolerte kroppsdelene behandles på samme konstruerte måte som utvalget av gjenstander og overflater man møter i andre motiver.

Rødland tar fotografiets sensualitet på alvor og skyr ikke estetiske kategorier som det lyriske, det romantiske og det søte. Han behandler fotografiet både som materialitet, som et manipulativt medium for formidling av emosjoner, og som et sosiokulturelt betinget fenomen i samtidskulturen. Han tilfører en langsomhet til det som umiddelbart fremstår som et raskt konsumert og kommersielt billedspråk (lånt fra reklame, mote og film). Bildene motsetter seg en hurtig lesning, og holder betrakteren fast i en visuell søken som gradvis avdekker nye lag av både ubehag og velbehag.

Denne kompleksiteten er kanskje det mest definerende trekket ved Rødlands bilder. Med bakgrunn i 1990-tallets analytiske fotokunst, fastholder Rødland et nivå av kritisk refleksjon omkring fotografiet som objekt. I forlengelsen av 1980-tallets ”Pictures Generation” ble ”bildet” gjenstand for inngående analyse, via kritisk teori, kulturstudier, feministisk kritikk, appropriasjon og postmodernistisk tenkning. Samtidig er Rødland primært en billedskapende fotograf. Hans arbeider unngår konsekvent å lukke det enkelte bildet om seg selv i en selvrefererende og selvtilstrekkelig helhet, men bidrar snarere til å åpne bildet opp og innlemme det i en mer aktiv deltakelse i verden.

Kuratert av Steinar Sekkingstad og Axel Wieder.

Festspillutstillingen har vært produsert i Bergen Kunsthall siden 1953 og løfter hvert år frem en norsk samtidskunstner. Utstillingen har befestet seg som en av Norges viktigste separatutstillinger.

Torbjørn Rødland (f. 1970, Stavanger), bor og arbeider i Los Angeles.

Til toppen