Søk
Utstillinger
Espen Gleditsch Polymorphous Magical Substance I «Polymorphous Magical Substance» presenterer Espen Gleditsch en ny tolkning av sin egen utstilling fra 2016, som først ble vist ved Kunstnerforbundet i Oslo. Utstillingen består av en serie polaroidfotografier av modernistisk arkitektur.

Et nytt nummer i vår publikasjonsserie NO.5 er tilgjengelig online her og i vår butikk: NO.5 #12: Espen Gleditsch - Polymorphous Magical Substance!
Tekst: Elias Redstone

Åpning
25. mai kl 13.00

Omvisninger
Hver søndag
23. mai kl 18.00 for medlemmer
28. mai kl 13.00 for barnefamilier, med verksted

Plattform
8. juni kl 19.00
Dag Erik Elgin i samtale med Espen Gleditsch.
Boklansering av Polymorphous Magical Substance, utgitt av HEAVY Books

Gleditsch arbeider med det fotografiske mediets begrensninger, eller fotografiet som opphav til meningsforskyvninger og feiltolkninger i en kulturhistorisk sammenheng. I White Lies (2015) undersøkte han for eksempel svarthvitt-fotografiets betydning for ettertidens oppfatning av funksjonalistisk arkitektur som hvit. I et annet verk har han gjort inngående fotografiske studier av Marcel Duchamps The Large Glass, med utgangspunkt i Moderna Museets to kopier av verket. Den første av disse kopiene, laget av Ulf Linde i 1961, baserte seg på et ufullstendig utvalg svarthvite fotografier og endte derfor opp svært ulik originalen.

I «Polymorphous Magical Substance» fotograferer Gleditsch arkitektoniske interiører med polaroidkamera. Han vektlegger de maleriske sidene ved arkitekturen, i skjæringspunktet mellom det konkrete og det abstrakte, i møtet mellom lys, farge, form og flate. Det intime polaroidformatet tillater ingen form for etterbehandling og justering i etterkant. Det gjengir heller ikke farger nøyaktig slik de er i virkeligheten, men skaper sitt eget fargeskjema.

I utstillingen inngår fotografiene i en scenografi hvor galleriets vegger er malt med farger som ble benyttet på fasadene i den historisk viktige boligutstillingen Weissenhofsiedlung i Stuttgart i 1927. I et forsøk på å rekonstruere boligutstillingens offisielle fargeskjema, har Gleditsch undersøkt historiske arkiver og samarbeidet med profesjonelle restaurasjonskonservatorer. Igjen fremhever imidlertid Gleditsch umuligheten i det å fange eller bevare farge som et stabilt materiale. Elementer av subjektiv oversettelse ligger hele tiden nedfelt i det vi oppfatter som «sann» rekonstruksjon eller dokumentarisk gjengivelse.

Til utstillingen i Bergen Kunsthall har Gleditsch utvidet prosjektet med en rekke nyproduserte verk. I løpet av våren 2017 har han fotografert flere interiører med tidstypisk flate- og fargehåndtering, deriblant det kombinerte atelieret og boligen til den belgiske maleren Jozef Peeters fra 1920-tallet, og to interiører fra bygninger i Norge: En villa i Lille Frøens vei (1929-30) og Villa Stenersen (1937), begge av koloristen Arne Korsmo. Gjennom disse seneste arbeidene undersøker Gleditsch også koblingen mellom europeisk og nordisk funksjonalisme.

«Polymorphous Magical Substance» ble først vist ved Kunstnerforbundet i Oslo, høsten 2016.

Edisjon
I forbindelse med utstillingen har Espen Gleditsch laget en ny gruppe fotografier, spesielt for Bergen Kunsthalls serie med edisjoner. I 13 unike verk har han fotografert de malte veggene i sin egen utstilling, med samme blikk og metode som de originale og restaurerte interiørene fra 1920-tallet. Slik legges nok et lag til i utforskningen av forholdet mellom fotografi og arkitektur, original og reproduksjon.

Espen Gleditsch - Polymorphous Magical Substance, Painted Wall, Bergen Kunsthall #1-13
Unike polaroider. 26 x 32,5 cm cm. Ed. 13.
NOK 4500

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd, Billedkunstnernes Vederlagsfond og Norsk Fotografisk Fond.

Til toppen