Søk
Om
MedlemskapPersonlig medlemskap Bergen Kunsthall ble etablert i 1838 som Bergens Kunstforening. Som medlem støtter du direkte det kunstneriske programmet på Bergen Kunsthall, samtidig som du kan benytte deg av en rekke eksklusive fordeler. Meld deg inn og ta del i vårt arbeid og utstillingsprogram!

Ønsker du å melde deg inn som medlem kan du fylle ut skjemaet under. Alle henvendelser behandles fortløpende av vår medlemskontakt, som kan kontaktes på eller 94 01 50 60.
Ordinært medlemskap (400 kr i året, 100 kr rabatt for student/ honnør)
• Gratis inngang for deg og en venn til alle utstillinger
• 10% rabatt i vår bokhandel, INK og på alle Bergen Kunsthall Editions
• Invitasjon til forhåndsvisninger og fester
• Gratis inngang på utvalgte arrangementer på Landmark
• Deltagelse i julelotteriet
• Stemmerett ved generalforsamlingen

Vi selger også livsvarig medlemskap, dette koster 5000 kr som en engangssum.
Støttespiller (Årlig donasjon på 10 000 kr)
• Alle ordinære medlemsfordeler
• Et eksemplar av alle publikasjoner utgitt av Bergen Kunsthall
• Invitasjon til eksklusive arrangementer, middager og fester
• Takket ved navn i foajé, halvårsprogram og på nettside
Bergen Kunsthall Mesén (Årlig donasjon på 100 000 kr)
• Alle ordinære medlemsfordeler
• Internasjonale reiser og atelierbesøk
• Et eksemplar av alle publikasjoner og edisjoner utgitt av Bergen Kunsthall
• Privat omvisning ved direktør eller kurator i alle utstillinger
• Invitasjon til eksklusive åpningsarrangementer og middager
• Takket ved navn i foajé, halvårsprogram og på nettside
• Gratis bruk av Upstairs eller Landmark en gang i året, og avslag i leiepris ved ytterligere bruk
Bedriftsmedlemskap Gjennom vårt bedriftsmedlemskap får lokale bedrifter og foreninger sjansen til å støtte en av de viktigste kulturinstitusjonene i Norge, og samtidig gi et bredt kulturtilbud til ansatte og klienter.

Ønsker du å melde deg inn som bedriftsmedlem kan du fylle ut skjemaet under. Alle henvendelser behandles fortløpende av vår medlemskontakt, som kan kontaktes på eller 94 01 50 60.
Bronse (Årlig donasjon på 5000 kr)
• 1 medlemskort* eller 10 gratisbilletter til ansatte og foretningsforbindelser
• 10% rabatt i INK (bøker og grafikk) og på alle edisjoner utgitt av Bergen Kunsthall
• En omvisning i året med forfriskninger for ansatte og forretningsforbindelser
• Bedrift nevnt ved logo i foajé, halvårsprogram og på nettside
• Avslag i pris ved leie av Landmark eller Upstairs i forretningssammenheng

* Inkluderer ikke stemmerett ved Generalforsamlingen eller deltagelse i Julelotteriet
Sølv (Årlig donasjon på 20 000 kr)
• 5 medlemskort* eller 50 gratisbilletter til ansatte og klienter
• Bedrift nevnt ved logo i foajé, halvårsprogram og på nettside
• En omvisning i året med forfriskninger for ansatte og forretningsforbindelser
• Et eksemplar av alle publikasjoner utgitt av Bergen Kunsthall
• 10% avslag i INK (bøker og grafikk) og på alle Bergen Kunsthalls edisjoner
• Avslag i pris ved leie av Landmark eller Upstairs i forretningssammenheng
• Annonse i halvårsprogram

* Inkluderer ikke stemmerett ved Generalforsamlingen eller deltagelse i Julelotteriet
Gull (Årlig donasjon på 50 000 kr)
• 10 medlemskort* eller 100 gratisbilletter
• Bedrift nevnt ved logo i foajé, halvårsprogram og på nettside
• To omvisninger i året med forfriskninger for ansatte og forretningsforbindelser
• To eksemplar av alle publikasjoner utgitt av Bergen Kunsthall
• 10% avslag ved kjøp av kunst til kontorlokaler
• 10% avslag i INK (bøker og grafikk) og på alle Bergen Kunsthalls edisjoner
• Annonse i halvårsprogram og på Landmarkplakat
• Avslag i pris ved leie av Landmark eller Upstairs i forretningssammenheng

* Inkluderer ikke stemmerett ved Generalforsamlingen eller deltagelse i Julelotteriet
Julelotteriet Det årlige julelotteriet har blitt avviklet siden midten av 1800-tallet og utgjør en høyt verdsatt tradisjon. Alle våre medlemmer har automatisk deltagelse i lotteriet. Arrangementet går av stabelen første søndag i advent. Det er trekning av kunstpremier på medlemsnumre, og det deles også ut lodd i døren, noe som gir store vinnersjanser for dem som møter opp.
Generalforsamlingen Som medlem har du stemmerett ved generalforsamlingen. Generalforsamlingen er grunnfjellet i driften av Bergen Kunsthall. Her velger våre medlemmer sammensetning av styret, rådet og valgkomitéen, og godkjenner årsberetning og årsregnskap. Samtidig får de kunnskap om foreningens planer og kommende utstillingsprogram, og kan selv ytre egne synspunkter og ideer.

Årets generalforsamling i Bergens Kunstforening - Bergen Kunsthall avholdes:

Onsdag 30. mars kl 18.00
Bergen Kunsthall, Rasmus Meyers allé 5


Saksliste:
1. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
2. Årsberetning
3. Revidert regnskap, med revisjonsberetning
4. Forslag til kontingent
5. Valg av:

* styremedlemmer og varamedlemmer
* leder av foreningens råd
* medlemmer av foreningens råd
* revisor
* valgkomité
6. Innkomne forslag
7. Forslag til endring av vedtekter:

Paragraf 6.4 (Forslag endring):
"Hvert år etter generalforsamlingen velger Styret innen sin midte leder, nestleder, et arbeidsutvalg bestående av styreleder, nestleder og 1 - ett - styremedlem og et kunstnerisk utvalg bestående av 3 - tre - personer. Må leder trekke seg fra styret i perioden, velger styret nye leder etter de samme regler inntil neste ordinære valg kan skje."

Paragraf 6.13 (Forslag ny):
"Vararepresentanter har møterett i styret. Vararepresentanter trer inn for fraværende styremedlemmer i den rekkefølgen de er valgt. Hvis et styremedlem må trekke seg i løpet av perioden, trer varamedlem inn som fast medlem av styret i den rekkefølgen de er valgt."

Paragraf 12.1 (Forslag endring):
"Valgkomiteen består av 3 - tre - personer, som velges for to år av gangen, slik at maks. 2 - to - medlemmer er på valg hvert år. I tillegg velges 1 - ett - varamedlem, for 1 - ett - år ad gangen. Valgkomiteen konstituerer seg selv."

Det kan ikke treffes bindende beslutninger i andre saker enn dem som er oppført i innkallingen.

Sakspapirer og valgkomiteens innstilling ligger også til gjennomsyn i Bergen Kunstall, resepsjonen, eller kan lastes ned under:

Styrets årsberetning for 2015.

Årsregnskap for 2015.

Valgkomiteens innstilling.

Revisors beretning 2015.

Beretning fra rådet i Bergens Kunstforening 2015.


Tidligere års beretninger:
Styrets årsberetning for 2014.

Styrets årsberetning for 2013.

Styrets årsberetning for 2012.

Styrets årsberetning for 2011.

Styrets årsberetning for 2010.
Bli medlem

Til toppen