Søk
Om
MedlemskapMedlemsarrangementer høst 2018
Medlemsomvisninger:
En møtesplass for interesserte som vil vite mer om utstillingene og møte kunstnere/kuratorere som har produsert utstillingene.

Torsdag 15.11. kl. 18.00 On Circulation. Axel Wieder og kunstnere til stede.

Søndag 02.12. kl. 14.00 Årets store begivenhet - Julelotteriet!
Med Harald Victor Hove og Espen Galtung Døsvig


Gratis inngang med følge på alle våre utstillinger og omvisninger
Omvisninger: Det blir holdt omvisninger hver søndag kl. 14.00 i pågående utstilling. Husk at medlemmer får gratis inngang med følge på alle våre utstillinger og omvisninger.

Omvisning og verksted for barn:
Omvisning med verksted for barn søndag 18.11 kl.13.00 i On Circulation

Medlemsfordeler 2018
Forhåndsvisninger for medlemmer med kunstnere/kurator tilstede:
På forhåndsvisninger får medlemmer møte kunstnere og kuratorer fra hele verden. Visningene er i utstillingen dagen før offisiell åpning.

Gratis inngang med følge:
Ta med en venn på utstilling eller søndagsomvisninger! Medlemmer får gratis inngang med et følge.

Ta med familien på utstilling:
Det et gratis inngang for barn. Hver søndag etter åpning er det omvisning med verksted for barn. Medlemmer har mulighet til å ta med seg familien/barnebarna på utstillinger og barneomvisninger uten å betale noe.

Bokbutikken:
Bokbutikken i Bergen Kunsthall har et bredt utvalg av bøker, publikasjoner og edisjoner, her er det 10 % medlemsrabatt.

Konserter og arrangementer:
Medlemmer får et utvalg konserter og arrangementer gratis på Bergen Kunsthalls Landmark program. Tilbudet blir publisert på nyhetsbrev kunsthall.no

Halvårsprogram,medlemsprogram og invitasjoner:
Blir sendt ut ved hver sesong, og ved spesielle anledninger som arrangementer til Festspillutstillingen.

Formidling:
Formidling er en godt etablert del av Bergen Kunsthalls program, og medlemmer drar nytte av dette gjennom å få rabatt på ”Kunsthistorier” - en serie foredrag om kunst.

Julelotteriet:
Juleotteriet finner sted sted første søndag i advent, med trekning av kunstverk på medlemsnummeret. Kunstverkene blir presentert under trekningen.

Rabatt hos RammeService:
Medlemmer har 15% rabatt hos Ramme Service i Bergen.

Få nyhetsbrev på mail:
Følg med på medlemsbrevene som fortløpende annonserer medlemstilbud som Festpillutstillingens åpningsfest, konserter, nye publikasjoner, informasjon om utstillinger, rabatter på utvalgte forestillinger på DNS, Teatergarasjen og nyMusikk med mer.

For påmelding til nyhetsbrev send en mail til


- Personlig medlemskap
Bergen Kunsthall ble etablert i 1838 som Bergens Kunstforening. Som medlem støtter du direkte det kunstneriske programmet på Bergen Kunsthall, samtidig som du kan benytte deg av en rekke eksklusive fordeler. Meld deg inn og ta del i vårt arbeid og utstillingsprogram!

Ønsker du å melde deg inn som medlem kan du fylle ut skjemaet under. Alle henvendelser behandles fortløpende av vår medlemskontakt, som kan kontaktes på eller 94 01 50 60.
Ordinært medlemskap (400 kr i året, 100 kr rabatt for student/ honnør)
• Gratis inngang for deg og en venn til alle utstillinger
• 10% rabatt i vår bokhandel, INK og på alle Bergen Kunsthall Editions
• Invitasjon til forhåndsvisninger og fester
• Gratis inngang på utvalgte arrangementer på Landmark
• Deltagelse i julelotteriet
• Stemmerett ved generalforsamlingen

Vi selger også livsvarig medlemskap, dette koster 5000 kr som en engangssum.
Støttespiller (Årlig donasjon på 10 000 kr)
• Alle ordinære medlemsfordeler
• Et eksemplar av alle publikasjoner utgitt av Bergen Kunsthall
• Invitasjon til eksklusive arrangementer, middager og fester
• Takket ved navn i foajé, halvårsprogram og på nettside
Bergen Kunsthall Mesén (Årlig donasjon på 100 000 kr)
• Alle ordinære medlemsfordeler
• Internasjonale reiser og atelierbesøk
• Et eksemplar av alle publikasjoner og edisjoner utgitt av Bergen Kunsthall
• Privat omvisning ved direktør eller kurator i alle utstillinger
• Invitasjon til eksklusive åpningsarrangementer og middager
• Takket ved navn i foajé, halvårsprogram og på nettside
• Gratis bruk av Upstairs eller Landmark en gang i året, og avslag i leiepris ved ytterligere bruk
Bedriftsmedlemskap Gjennom vårt bedriftsmedlemskap får lokale bedrifter og foreninger sjansen til å støtte en av de viktigste kulturinstitusjonene i Norge, og samtidig gi et bredt kulturtilbud til ansatte og klienter.

Ønsker du å melde deg inn som bedriftsmedlem kan du fylle ut skjemaet under. Alle henvendelser behandles fortløpende av vår medlemskontakt, som kan kontaktes på eller 94 01 50 60.
Bronse (Årlig donasjon på 5000 kr)
• 1 medlemskort* eller 10 gratisbilletter til ansatte og foretningsforbindelser
• 10% rabatt i INK (bøker og grafikk) og på alle edisjoner utgitt av Bergen Kunsthall
• En omvisning i året med forfriskninger for ansatte og forretningsforbindelser
• Bedrift nevnt ved logo i foajé, halvårsprogram og på nettside
• Avslag i pris ved leie av Landmark eller Upstairs i forretningssammenheng

* Inkluderer ikke stemmerett ved Generalforsamlingen eller deltagelse i Julelotteriet
Sølv (Årlig donasjon på 20 000 kr)
• 5 medlemskort* eller 50 gratisbilletter til ansatte og klienter
• Bedrift nevnt ved logo i foajé, halvårsprogram og på nettside
• En omvisning i året med forfriskninger for ansatte og forretningsforbindelser
• Et eksemplar av alle publikasjoner utgitt av Bergen Kunsthall
• 10% avslag i INK (bøker og grafikk) og på alle Bergen Kunsthalls edisjoner
• Avslag i pris ved leie av Landmark eller Upstairs i forretningssammenheng
• Annonse i halvårsprogram

* Inkluderer ikke stemmerett ved Generalforsamlingen eller deltagelse i Julelotteriet
Gull (Årlig donasjon på 50 000 kr)
• 10 medlemskort* eller 100 gratisbilletter
• Bedrift nevnt ved logo i foajé, halvårsprogram og på nettside
• To omvisninger i året med forfriskninger for ansatte og forretningsforbindelser
• To eksemplar av alle publikasjoner utgitt av Bergen Kunsthall
• 10% avslag ved kjøp av kunst til kontorlokaler
• 10% avslag i INK (bøker og grafikk) og på alle Bergen Kunsthalls edisjoner
• Annonse i halvårsprogram og på Landmarkplakat
• Avslag i pris ved leie av Landmark eller Upstairs i forretningssammenheng

* Inkluderer ikke stemmerett ved Generalforsamlingen eller deltagelse i Julelotteriet
Generalforsamlingen Som medlem har du stemmerett ved generalforsamlingen. Generalforsamlingen er grunnfjellet i driften av Bergen Kunsthall. Her velger våre medlemmer sammensetning av styret, rådet og valgkomitéen, og godkjenner årsberetning og årsregnskap. Samtidig får de kunnskap om foreningens planer og kommende utstillingsprogram, og kan selv ytre egne synspunkter og ideer.

Generalforsamling i Bergens Kunstforening - Bergen Kunsthall 2018
Merk nytt tidspunkt for generalforsamlingen:
Dato: Onsdag 4. april kl 18.00
Sted: Formidlingsrom 2. etasje, Bergen Kunsthall, Rasmus Meyers allé 5

Saksliste:
1. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
2. Årsberetning
3. Revidert regnskap, med revisjonsberetning
4. Valg av:
- styremedlemmer og varamedlem
- rådsleder og rådsmedlem
- revisor
- medlem, varamedlem i valgkomité
5. Innkommet forslag:

Forslag til endring av vedtekter:
§6.1 Styret skal ha totalt 6 - seks - medlemmer og 2 - to - varamedlemmer. Av disse velges 5 - fem - medlemmer og 1 - ett - varamedlem av generalforsamlingen. 1 - ett - styremedlem og 1 - ett - varamedlem velges av og blant de ansatte.

§6.2 Styremedlemmer velges som hovedregel for 2 - to - år av gangen, slik at 2 - to - av de generalforsamlings valgte medlemmer står for valg hvert år. Varamedlemmer velges for 1 - ett - år av gangen.

§6.4 Hvert år etter generalforsamlingen velger Styret innen sin midte leder og nestleder. Må leder trekke seg fra styret i perioden, velger styret ny leder blant sine medlemmer inntil valg av nytt medlem til styret er foretatt. Styrets leder kan, i samråd med direktør, treffe vedtak i saker som haster eller som ikke er viktige nok til å innkalle til ekstraordinært styremøte.

§6.5 Styremøter skal avholdes så ofte det er nødvendig, eller når minimum 2 - to - styremedlemmer forlanger det. Det skal avholdes minst 4 - fire - styremøter i året.

§6.11 Eventuell godtgjørelse til styret eller styrets medlemmer fastsettes av generalforsamlingen.

§6.13 Vararepresentanter trer inn for fraværende styremedlemmer. Hvis et styremedlem må trekke seg i løpet av perioden, trer varamedlem inn som fast medlem.

Det kan ikke treffes bindende beslutninger i andre saker enn dem som er oppført i innkallingen.

Sakspapirer og valgkomiteens innstilling vil bli lagt til gjennomsyn i Bergen Kunsthall, resepsjon og kan lastes ned her fra den 21.03.2018.

Velkommen!

Vennlig hilsen

Harald Victor Hove
styreleder


Du kan laste ned saksdokumentene under:

Styrets årsberetning for 2017

Årsregnskap 2017

Valg

Innkalling


Tidligere års beretninger:
Styrets årsberetning for 2016.

Styrets årsberetning for 2015.

Styrets årsberetning for 2014.

Styrets årsberetning for 2013.

Styrets årsberetning for 2012.

Styrets årsberetning for 2011.

Styrets årsberetning for 2010.
Bli medlem - registrer deg herTil toppen