Søk
Arrangement
Plattform: Gardar Eide Einarsson   Landmark  Klubb


Gardar Eide Einarsson i samtale med Bob Nickas. Arrangementet finner sted i 2. etasje på Kunsthallen. Se live stream her.
I forbindelse med Festspillutstillingens åpningshelg inviterer vi til et arrangement i Bergen Kunsthalls foredragsserie Plattform. Vi møter kunstneren selv i samtale med den amerikanske skribenten og kuratoren Bob Nickas.
Einarssons utstillingspraksis har det siste tiåret fulgt en svært konsekvent tematisk linje med en kontinuerlig sporing av det man kan kalle en ”motstandens ikonografi”. De tegn og symboler man kan lese ut av Einarssons arbeider henviser ofte til fundamentale konfliktstrukturer mellom et kontrollsamfunn fra tiden etter 11. september 2001, og individets opprør og trussel mot sentralmakten. Samtidig viser Einarsson til historiske eksempler på tragiske, feilslåtte forsøk på å oppnå individuell frihet. Populærkulturens behandling av outsideridealet henter ofte sitt vokabular av myter, tegn og visualitet fra eksempler i virkeligheten hvor utslag av ekstrem individualisme har resultert i terrorisme og kriminalitet.

Årets Festspillutstilling, Versuchsstation des Weltuntergangs, presenterer et nytt kapittel i Einarssons kunstnerskap. Stikkord som negasjon, motstand og opposisjon er stadig sentrale elementer, men eksplisitte slagord er her erstattet av en underliggende følelse av uro som vaker under overflaten blant de abstrakte maleriene og tilsynelatende stumme gjenstandene. Verkene, som alle er produsert spesielt for denne utstillingen, referer i mindre grad til individualisert vold, men presenterer snarere et slags kollektivt mareritt der mønstre av undertrykkelse og kontroll blir artikulert og antydet på en mer indirekte måte. Utstillingen danner til sammen et helhetlig tablå, eller en scenografi, som domineres av det kunstneren selv kaller for ”pop apokalypse”. Sammenstillingen av gjenstander, bilder og kulturelle referanser synes å ha overlevd en apokalyptisk tilstand – en strukturell krise. Alt henger tilsynelatende sammen i en tett vev av koder og referanser.

Versuchsstation des Weltuntergangs knytter an til en form for paranoid opplevelse av sammensvergelse som ligger bak konspirasjonsteorier og mytologiserende forestillinger om ”den andre”. Hvis man leter på den ”riktige” måten vil man kunne finne mening der mening ikke finnes, eller mønstre og årsakssammenhenger uten rot i virkeligheten. Einarsson trekker opp paralleller mellom konspirasjonsteorier og kunstens egne avkodings- og fortolkningspraksiser. Utstillingen innbyr til en form for ”pattern recognition” på høygir, hvor man som betrakter fornemmer at alt har en indre sammenheng, men hvor forbindelsene ikke uten videre lar seg sette sammen til en entydig helhet. ”Utstillingen som sammensvergelse” blir for Einarsson et komplekst, men ofte også humoristisk, utgangspunkt for analyser av maktstrukturer, kontrollmekanismer og subtile påvirkningsstrategier.

--

Bob Nickas har arbeidet som uavhengig kritiker og kurator siden 1984. Han er fast bidragsyter til Artforum, redaktør og grunnlegger av Index, og skriver i tillegg for en rekke andre publikasjoner. Blant hans siste bøker er Theft is Vision. Collected Writings and Interviews (JRP Ringier, 2008) og Painting Abstraction: New Elements In Abstract Painting (Phaidon Press, 2009).

Nickas bidrar med et nytt essay i boken som utgis i forbindelse med utstillingen. I en tekst som befinner seg et sted mellom artikkel og skjønnlitterær novelle plasserer han leseren i et science fiction-inspirert framtidsscenario, hvor en bok som viser seg å være en utstillingskatalog danner grunnlag for hovedpersonenes forsøk på å trenge inn i Einarssons tegnunivers.


Plattform er Bergen Kunsthalls foredragsserie. Støttet av Fritt Ord.

Til toppen