Søk
Arrangement
Plattform presenterer: Simon Ling   Landmark  Klubb


The Showing Uv It: Artist talk med Simon Ling
«The Showing Uv It» er en soloutstilling av Simon Ling. Utstillingen utvider og videreutvikler flere av ideene og temaene fra den foregående gruppeutstillingen «The Noing Uv It».

Simon Ling er en britisk kunstner som i sitt kunstnerskap befatter seg med en dyptpløyende omgang med maleriet. Lings motiver kan ofte fremstå som banale, med sine gatescener, stilleben, fjell, steiner eller krattskog. Men gjennom en prosess som underlegger disse tilforlatelige scenene en vedvarende og omhyggelig betraktning, transenderer maleriene den umiddelbare hverdagsligheten og antar i stedet en fremmed og tidvis foruroligende kvalitet. Å se, og det å betrakte, er for Ling en ekstraordinær handling – ikke bare en mekanisk prosess basert på passiv observasjon, men noe aktivt og bevisst – noe som ikke bare får verden til å tre frem for oss, men også forandrer og oppløser den. Et gjennomgående trekk ved Lings malerier er opplevelsen av en usedvanlig intens omgang med gjenstander (i bredeste forstand), deres selvstendige virkeligheter og relasjoner seg imellom, og vår omskiftelige omgang med dem.

Utstillingen er kuratert av Martin Clark, og er den hittil største presentasjonen av Lings arbeider, og hans første større utstilling i Norge. Utstillingen vil bli fulgt av en fullt illustrert publikasjon.

I forbindelse med utstillingen inviterer Plattform til en artist talk med Simon Ling.

Simon Ling (f. 1968) bor og arbeider i London. I tillegg til en rekke solouttstillinger i Greengrassi galleri i London, har Ling deltatt i flere gruppeutstillinger, blant annet i Tate Britain, Camden Arts Centre, Islington Museum, London, CAPC Bordeaux, France, (curated by Alexis Vaillant), osv.


Til toppen