Søk
Arrangementer
Utvikling av Bergen havn Norske landskapsarkitekters forening   Upstairs  SeminarNorske landskapsarkitekters forening avd. Hordaland inviterer sine medlemmer samt andre interesserte til presentasjon av vinnerforslaget for utviklingen av Bergen havn.
Bergen og Omland Havnevesen (BOH) inviterte våren 2015 til begrenset arkitektkonkurranse for å belyse muligheter og potensialer for utvikling av Skoltegrunnskaien, Tollbodkaiene og Møhlenpriskaien i Bergen.

Oppgaven gikk ut på å analysere og illustrere potensielle utviklingsscenarioer for områdene som ivaretar fremtidige byutviklingsbehov for Bergen sentrum samt de nødvendige funksjonelle behov BOH har i havnen. Analysene skulle inneholde vurdering av programmer og utnyttelse for bebyggelse innenfor hvert av områdene og vise en anbefalt utvikling av hvert av disse. Oppgaven innebar en overordnet idé-studie for de tre områdene med følgende hovedinnhold:
· analyse av og forslag til programmering (funksjoner)
· volumstudier med arealberegninger
· hensyn til det kommersielle potensialet innenfor hvert av områdene
· illustrasjoner av forslagene.
Det var 3 ulike forslag med i konkurransen og det var forslaget «Sammen:kobling» utarbeidet av Asplan Viak as med arkitektkontoret MAD og Probiz v/Christian Joys som gikk av med seieren.

Arrangementet starter med en introduksjon til konkurransen presentert av Merete Gunnes som har sittet som representant for NLA i juryen. Etter dette vil vinnerforslaget bli presentert av MAD arkitekter ved Erlend Bolstad og Asplan Viak ved Fredrik Barth.


Til toppen