Søk
Arrangement
Trans-Sovjet ekspress: lansering av Kjartan Fløgstads nye bok   Landmark  Boklansering


Vi har gleden av å invitere alle til lansering av Kjartan Fløgstads nye bok - TRANS-SOVJET EKSPRESS: gjennom underjordiske katedralar, luftslott og revolusjonære ruinar.

I 40 år har Kjartan Fløgstad reist i Russland og sett stadig nye sider av eit forunderleg naboland. No har han skrive bok om korleis restane av Sovjetunionen ser ut i dag - om arkitektur, byplanar og monument, både revolusjonære ruinar og fråflytta luftslott, utopiar og mareritt.

Kjartan Fløgstad og Nicholas Møllerhaug samtaler om temaet og viser bilde frå boka.

Kjartan Fløgstad har eit stort antall romanar og sakprosabøker bak seg og har fått ei rekke prisar.
Nicholas Møllerhaug gav i 2016 ut boka «Stupet. Leif Grungs krig», som vakte stor debatt og fekk strålande kritikkar.

Til toppen