Søk
Arrangementer
METEOR 2009 - Seminar: Scenekunst og dokumentarisme   Landmark  Klubb


Dokumentarisk kunst i dag ser ut til oftest å problematisere forholdet mellom det private og offentlige, og mellom fakta og fiksjon, med det biografiske og identitetsdiskusjon som utgangspunkt og mål.
Men dokumentarisk kunst kan komme fra og ville andre steder. Med sideblikk på billedkunst arkitektur og musikk vil seminaret undersøke muligheten for alternative dokumentariske strategier forankret i kollektiv erindring, det kollektivt formulerte, og det kollektivt formulertes former. Vi inviterer til å samtale om forholdet mellom dokumenter, det dokumentariske, monumentet, og monumentalitet i scenekunsten.

Bindende påmelding innen 20. oktober til: | tlf 55 23 22 35

Seminaret arrangeres av Prosjektet Operasjon Almenrausch i samarbeid med BIT Teatergarasjen, Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift og Proscen.

Seminaret er støttet av Norsk Kulturråd.

Til toppen