Søk

Kunsthistorier

Med kunsthistoriker Hilde Marie Pedersen og kunstner Håkon Holm-Olsen.

I høst åpner vi opp for en ny sesong - sesong 5 - med Kunsthistorier, med syv nye foredrag om kunst. Foredragene vil ta for seg ulike tilnærminger til kunsthistorien generelt eller være mer rettet mot spesifikke kunstnere/kunstverk. Relasjonen kunst og samfunn er en viktig innfallsvinkel for foredragene, men også det å presentere en historie om kunst som skiller seg fra en mer tradisjonell og kronologisk fremstilling av kunsthistorien.Høstens temaer er ennå ikke satt. Kurset krever ingen forkunnskaper, men vi håper det vil generere større interesse og forståelse for kunsten i dag. Hver sesong tar for seg nye kunsthistorier.


Oppstart - kommer senere
Kurset vil gå over 7 onsdager x 2 timer inkl. kaffepause m/utvalgt sjokolade

Pris: ordinær kr. 1550
student kr. 775
medlem -30%

Nærmere informasjon om kurs og påmelding:Det tas forbehold om nok påmeldte for at kurset avholdes.Til toppen