Søk

Kunsthistorier

Med kunsthistoriker Hilde Marie Pedersen og kunstner Håkon Holm-Olsen.

I høst åpner vi opp for en ny sesong - sesong 4 - med Kunsthistorier, med åtte nye foredrag om kunst. Foredragene vil ta for seg ulike tilnærminger til kunsthistorien generelt eller være mer rettet mot spesifikke kunstnere/kunstverk. Relasjonen kunst og samfunn er en viktig innfallsvinkel for foredragene, men også det å presentere en historie om kunst som skiller seg fra en mer tradisjonell og kronologisk fremstilling av kunsthistorien. Kurset krever ingen forkunnskaper, men vi håper det vil generere større interesse og forståelse for kunsten i dag. Hver sesong tar for seg nye kunsthistorier.


Oppstart onsdag den 13. september 2017 kl. 18:00
Kurset vil gå over 8 onsdager x 2 timer inkl. kaffepause m/utvalgt sjokolade

Nærmere informasjon om innhold og pris vil komme senere.Nærmere informasjon om kurs og påmelding:
Frist for påmelding 06. september.


Det tas forbehold om nok påmeldte for at kurset avholdes.
Til toppen