Søk
Innsikt
Skoler

Bergen Kunsthall ønsker alle skoleklasser hjertelig velkommen til en morsom og lærerik omvisning i våre utstillinger. I Bergen Kunsthall har vi stadig skiftende utstillinger, med tilrettelagt program for skoleklasser til hver utstilling.

Vårt formidlingsprogram er en del av den kulturelle skolesekken, og er gratis for grunnskolen.
Metode og mål

Vi vektlegger en kunstformidling der begreper som dialog, opplevelse og aktivitet er viktige. Sammen med barna blir ulike fenomener i samtidskunsten diskutert og studert. Vår formidlingsform består av en teoretisk og en praktisk del. I den praktiske delen tar vi opp ulike kunstuttrykk som elevene har fått kjennskap til i utstillingen, og arbeider videre med disse. Vårt mål er at samtale og konkretisering skal øke forståelsen for samtidskunsten, samt utvide barnas kommunikative kompetanse innenfor kunstfeltet.

Vi tilbyr omvisninger for skoler på følgende dager:
Mandag - fredag kl. 08:30 – 16:00

For mer informasjon om de ulike programmene kan dere ta kontakt med Hilde Marie Pedersen, Rasmus Meyers allè 5, 5015 Bergen,
tlf. 94015056 eller e-post:

Påmelding:
1. - 4. trinn
Alle våre formidlingsprogram er en del av tilbudet til den kulturelle skolesekken, og gratis for skolene. Programmene tilpasses klassetrinnene.
Emily Wardill "Matt Black and Rat" 23. januar - 24. mars Foruten film og fotogrammer har Wardill laget skulpturelle bilder eller relieffer som ser ut som om de enten forsvinner inn i veggen eller kommer ut av veggen, og skaper slik en litt mystisk atmosfære. Kanskje kan vi i dette rommet bli inspirert til å lage vår egen historie.
Tid: 1,5t
Årets første utstilling er med kunstneren Emily Wardill. Det er hennes første større utstilling i Norge, og hun har laget en utstilling der film kan se ut til å være et viktig tema. I hvert fall har hun laget flere fotogrammer (en form for fotografi) som har noe med film å gjøre, og hun presenterer flere filmer i utstillingen. En av filmene er laget spesielt til oss. Filmen heter ”Ingen spor av akselerator”, den er engelskspråklig, og den handler om et sted i Frankrike hvor det plutselig oppstod en masse, uforklarlige branner. Filmen er basert på en virkelig historie, og Wardill har gransket alle sakspapirer og dokumenter i forbindelse med etterforskningen av brannene. Med dette som bakgrunn har hun laget en film som er basert på strukturer man finner i eventyr og grøsserhistorier, eller som en detektivhistorie.

Wardill er interessert i hvordan vi mennesker reagerer og oppfører oss i ulike situasjoner, slik som den panikken, uroen og mistenksomheten som oppstod i den lille landsbyen hvor alle brannene skjedde. I filmen blir selve flammen symbol for energi og kaos, men også for usikkerhet og frykt. Dette gjenspeiler historien om menneskets tilknytning til ild, hvor kontroll over ild har vært livsviktig for vår utvikling.

VERKSTED:


I verkstedet skal elevene spinne videre på den historien som han eller hun ble inspirert til i utstillingen. Det vil være eventyret som står i fokus, - ikke som tekst men collage. Elevene skal lage en bildehistorie, og bruke bilder de klipper ut av et gitt materiale. Og - de skal jobbe sammen i grupper, kanskje hele klassen samlet rundt en historie?

MÅL:


Hvordan bli inspirert av en utstilling, for så å konkretisere denne opplevelsen i en estetisk oppgave? En viktig og vanskelig side ved en kunstopplevelse er å videreformidle denne, og målet med denne oppgaven er å gjøre det enklere for barna å få abstrakte tanker til å bli noe konkret.Romaine Brooks "Tegninger" 23. januar - 24. februar "Automatisk tegning" som en løsrivelsesøvelse.
Tid: 1,5t
Romaine Brooks (1874 – 1970) hadde et litt uvanlig liv. Hun hadde en vanskelig barndom i en familie som lot henne ta ansvar for seg selv og sin syke bror allerede som barn. Hun dro tidlig hjemmefra, og levde lenge som fattig student. Da moren døde arvet hun en formue, og på grunn av det fikk hun den friheten hun trengte for å kunne jobbe som kunstner. Hun laget en masse portretter av kjente og mindre kjente mennesker, men etter hvert begynte hun å tegne, inspirert av surrealismen og dens tanker om ”automatisk tegning”. ”Automatisk tegning” er det vi kaller det når kunstnere bare lar blyanten flyte fritt, uten at de tenker over hva de skal tegne. Brooks laget over 100 slike tegninger, og det er et utvalg av disse vi viser i utstillingen. Det er noe eventyraktig over tegningene, og de kan minne litt om Walt Disney sine filmfigurer, der figurene strekker og vrir seg i rare og unaturlige bevegelser. Noen av tegningene har marerittlignende elementer, som slanger og monstre, andre har engler.

VERKSTED


Elevene skal arbeide med en form for tegning som kan minne litt om slik surrealistene noen ganger tegnet, nemlig å tegne uten å løfte opp blyanten fra arket. Det er kanskje litt vanskelig, men en fin øvelse for det å slippe seg løs når man tegner.

MÅL


Dette er en måte å få barna vekk fra å tenke at det de tegner skal være mest mulig likt noe fra virkeligheten. Det er en løsrivelsesøvelse som kan virke befriende for mange, og også en øvelse som visker ut skillet mellom figurativ og abstrakt tegning.
Program hele året Bli med å utforske skulpturene i Byparken!
Tid: 45 min – 1t

Bergen Kunsthall er plassert midt i Byparken i Bergen, omgitt av mange skulpturer som man gjerne går forbi daglig uten egentlig å se dem. Alle har sin historie, og flere av dem viser også til vår by sin historie. Gjennom en tur i parken rundt Lille Lungegårdsvann skal vi bli nærmere kjent med flere av skulpturene, samt kunstnerne bak. Det er flere kjente norske kunstnere som står bak utformingen av skulpturene, blant annet Arnold Haukeland, Gustav Vigeland og Knut Steen er representert her.

Skulpturene i parken viser en utvikling fra den helt tradisjonelle skulpturen til den modernistiske, noe vi også skal ta for oss. Vi skal i tillegg snakke om offentlig skulptur generelt, og snakke litt om debatten som alltid oppstår når det gjelder utsmykking i byen. Dette er også en fin åpning for et videre arbeid om Bergens historie, eller elevene kan ta for seg en av skulpturene og jobbe videre med skulptur og kunstnere på skolen.
5. - 7. trinn
Alle våre formidlingsprogram er en del av tilbudet til den kulturelle skolesekken, og gratis for skolene. Programmene tilpasses klassetrinnene.

Emily Wardill "Matt Black and Rat" 23. januar - 24. mars Foruten film og fotogrammer har Wardill laget skulpturelle bilder eller relieffer som ser ut som om de enten forsvinner inn i veggen eller kommer ut av veggen, og skaper slik en litt mystisk atmosfære. Kanskje kan vi i dette rommet bli inspirert til å lage vår egen historie.
Tid: 1,5 t
Årets første utstilling er med kunstneren Emily Wardill. Det er hennes første store utstilling i Norge, og hun har laget en utstilling der film kan se ut til å være et viktig tema. I hvert fall har hun laget flere fotogrammer (en form for fotografi) som har noe med film å gjøre, og hun presenterer flere filmer i utstillingen. En av filmene er laget spesielt til oss. Filmen heter ”Ingen spor av akselerator”, den er engelskspråklig, og den handler om et sted i Frankrike hvor det plutselig oppstod en masse, uforklarlige branner. Filmen er basert på en virkelig historie, og Wardill har gransket alle sakspapirer og dokumenter i forbindelse med etterforskningen av brannene. Med dette som bakgrunn har hun laget en film som er basert på strukturer man finner i eventyr og grøsserhistorier, eller som en detektivhistorie.

Wardill er interessert i hvordan vi mennesker reagerer og oppfører oss i ulike situasjoner, slik som den panikken, uroen og mistenksomheten som oppstod i den lille landsbyen hvor alle brannene skjedde. I filmen blir selve flammen symbol for energi og kaos, men også for usikkerhet og frykt. Dette gjenspeiler historien om menneskets tilknytning til ild, hvor kontroll over ild har vært livsviktig for vår utvikling.

Foruten film og fotogrammer har Wardill laget skulpturelle bilder eller relieffer som nærmest går i ett med veggene i kunsthallen. Det ser ut som om de enten forsvinner inn i veggen eller kommer ut av veggen, og skaper slik en litt mystisk atmosfære. Kanskje kan vi i dette rommet bli inspirert til å lage vår egen historie.

VERKSTED:


I verkstedet skal elevene spinne videre på den historien som han eller hun ble inspirert til i utstillingen. Det vil være eventyret som står i fokus, - ikke som tekst men collage. Elevene skal lage en bildehistorie, og bruke bilder de klipper ut av et gitt materiale. Og - de skal jobbe sammen i grupper, kanskje hele klassen samlet rundt en historie?

MÅL:


Hvordan bli inspirert av en utstilling, for så å konkretisere denne opplevelsen i en estetisk oppgave? En viktig og vanskelig side ved en kunstopplevelse er å videreformidle denne, og målet med denne oppgaven er å gjøre det enklere for barna å få abstrakte tanker til å bli noe konkret.
Romaine Brooks "Tegninger" 23. januar - 24. februar "Automatisk tegning" som løsrivelsesøvelse.
Tid: 1,5t
Romaine Brooks (1874 – 1970) hadde et litt uvanlig liv. Hun hadde en vanskelig barndom i en familie som lot henne ta ansvar for seg selv og sin syke bror allerede som barn. Hun dro tidlig hjemmefra, og levde lenge som fattig student. Da moren døde arvet hun en formue, og på grunn av det fikk hun den friheten hun trengte for å kunne jobbe som kunstner. Hun laget en masse portretter av kjente og mindre kjente mennesker, men etter hvert begynte hun å tegne, inspirert av surrealismen og dens tanker om ”automatiske tegning”. ”Automatiske tegning” er det vi kaller det når kunstnere bare lar blyanten flyte fritt, uten at de tenker over hva de skulle tegne. Brooks laget over 100 slike tegninger, og det er et utvalg av disse vi viser i utstillingen. Det er noe eventyraktig over tegningene, og de kan minne litt om Walt Disney sine filmfigurer, der figurene strekker og vrir seg i rare og unaturlige bevegelser. Noen av tegningene har marerittlignende elementer, som slanger og monstre, andre har engler.

VERKSTED


Elevene skal arbeide med en form for tegning som kan minne litt om slik surrealistene noen ganger tegnet, nemlig å tegne uten å løfte opp blyanten fra arket. Det er kanskje litt vanskelig, men en fin øvelse for det å slippe seg løs når man tegner.

MÅL


Dette er en måte å få barna vekk fra å tenke at det de tegner skal være mest mulig likt noe fra virkeligheten. Det er en løsrivelsesøvelse som kan virke befriende for mange, og også en øvelse som visker ut skillet mellom figurativ og abstrakt tegning.
Program hele året

Bli med å utforske skulpturene i Byparken!!


Tid: 45 min – 1t

Bergen Kunsthall er plassert midt i Byparken i Bergen, omgitt av mange skulpturer som man gjerne går forbi daglig uten egentlig å se dem. Alle har sin historie, og flere av dem viser også til vår by sin historie. Gjennom en tur i parken rundt Lille Lungegårdsvann skal vi bli nærmere kjent med flere av skulpturene, samt kunstnerne bak. Det er flere kjente norske kunstnere som står bak utformingen av skulpturene, blant annet Arnold Haukeland, Gustav Vigeland og Knut Steen er representert her. Skulpturene i parken viser en utvikling fra den helt tradisjonelle skulpturen til den modernistiske, noe vi også skal ta for oss. Vi skal i tillegg snakke om offentlig skulptur generelt, og snakke litt om debatten som alltid oppstår når det gjelder utsmykking i byen. Dette er også en fin åpning for et videre arbeid om Bergens historie, eller elevene kan ta for seg en av skulpturene og jobbe videre med skulptur og kunstnere på skolen.

Kunsthistoriekurs


Kan et sykkelhjul være kunst?
Tid: 1,5 - 2 t

Er den moderne kunsten umulig å forstå? Hva er kunst hvis alt kan gjøres til kunst? Utsagn som ”det der er ikke kunst!” har vært vanlig helt fra den moderne kunstens begynnelse. Utsagnet sier noe om våre forventninger til selve kunstverket. I vårt kurs om den moderne kunsten vil elevene bli kjent med flere sider ved kunsten, og få et innblikk i kunsthistorien fra renessansen og frem til i dag. Elevene vil få kjennskap til sentrale epoker, kunstuttrykk og kunstnere gjennom digitale bilder og aktiv deltagelse. De skal diskutere bilder og finne viktige metoder og motiver kunstnerne har brukt i sine verk. Kurset kan kombineres med en omvisning i pågående utstilling.
8. - 10. trinn
Alle våre formidlingsprogram er en del av tilbudet til den kulturelle skolesekken, og er gratis for skolene

Emily Wardill "Matt Black and Rat" 23. januar - 24. mars Foruten film og fotogrammer har Wardill laget skulpturelle bilder eller relieffer som ser ut som om de enten forsvinner inn i veggen eller kommer ut av veggen, og skaper slik en litt mystisk atmosfære. Kanskje kan vi i dette rommet bli inspirert til å lage vår egen historie.
Tid: 1,5 t
Årets første utstilling er med kunstneren Emily Wardill. Det er hennes første store utstilling i Norge, og hun har laget en utstilling der film kan se ut til å være et viktig tema. I hvert fall har hun laget flere fotogrammer (en form for fotografi) som har noe med film å gjøre, og hun presenterer flere filmer i utstillingen. En av filmene er laget spesielt til oss. Filmen heter ”Ingen spor av akselerator”, den er engelskspråklig, og den handler om et sted i Frankrike hvor det plutselig oppstod en masse, uforklarlige branner. Filmen er basert på en virkelig historie, og Wardill har gransket alle sakspapirer og dokumenter i forbindelse med etterforskningen av brannene. Med dette som bakgrunn har hun laget en film som er basert på strukturer man finner i eventyr og grøsserhistorier, eller som en detektivhistorie.

Wardill er veldig interessert i hvordan vi mennesker reagerer og oppfører oss i ulike situasjoner, slik som den panikken, uroen og mistenksomheten som oppstod i den lille landsbyen hvor alle brannene skjedde. I filmen blir selve flammen symbol for energi og kaos, men også for usikkerhet og frykt. Dette gjenspeiler historien om menneskets tilknytning til ild, hvor kontroll over ild har vært livsviktig for vår utvikling. Foruten film og fotogrammer har Wardill laget skulpturelle bilder eller relieffer som nærmest går i ett med veggene i kunsthallen. Det ser ut som om de enten forsvinner inn i veggen eller kommer ut av veggen, og skaper slik en litt mystisk atmosfære. Kanskje kan vi i dette rommet bli inspirert til å lage vår egen historie?

VERKSTED:


I verkstedet skal elevene spinne videre på den historien som han eller hun ble inspirert til i utstillingen. Det vil være eventyret som står i fokus, - ikke som tekst men collage. Elevene skal lage en bildehistorie, og bruke bilder de klipper ut av et gitt materiale. Og - de skal jobbe sammen i grupper, kanskje hele klassen samlet rundt en historie.

MÅL:


Hvordan bli inspirert av en utstilling, for så å konkretisere denne opplevelsen i en estetisk oppgave? En viktig og vanskelig side ved en kunstopplevelse er å videreformidle denne, og målet med denne oppgaven er å gjøre det enklere for elevene å få abstrakte tanker til å bli noe konkret.
Romaine Brooks "Tegninger" 23. januar - 24. februar "Automatisk tegning" som løsrivelsesøvelse.
Tid: 1,5t
Romaine Brooks (1874 – 1970) hadde et litt uvanlig liv. Hun hadde en vanskelig barndom, med en familie som lot henne ta ansvar for seg selv og sin syke bror allerede som barn. Hun dro tidlig hjemmefra, og levde lenge som fattig student. Da moren døde arvet hun en formue, og på grunn av det fikk hun den friheten hun trengte for å kunne jobbe som kunstner. Hun laget en masse portretter av kjente og mindre kjente mennesker, men etter hvert begynte hun å tegne, inspirert av surrealismen og dens tanker om ”automatiske tegning”. ”Automatiske tegning” er det man kaller det når kunstnerne bare lar blyanten flyte fritt, uten å tenke over hva de skal tegne. Brooks laget over 100 slike tegninger, og det er et utvalg av disse vi viser i utstillingen. Det er noe eventyraktig over tegningene, og de kan minne litt om Walt Disney sine filmfigurer, der figurene strekker og vrir seg i rare og unaturlige bevegelser.

VERKSTED

Elevene skal arbeide med en form for tegning som kan minne litt om slik surrealistene noen ganger tegnet, nemlig å tegne uten å løfte opp blyanten fra arket. Det er kanskje litt vanskelig, men en fin øvelse for det å slippe seg løs når man tegner.

MÅL


Dette er en måte å få elevene vekk fra tanken om den perfekte tegningen, - at det de tegner skal være mest mulig likt noe fra virkeligheten. Det er en løsrivelsesøvelse som kan virke befriende for mange, og også en øvelse som visker ut skillet mellom figurativ og abstrakt tegning.
Kunsthistoriekurs "Kan et sykkelhjul være kunst?" Kurset gir en innsikt i kunstens utvikling fra tidlig renessanse frem til i dag. Dette er et av våre faste program, og tilbys hele året.
Tid: 1,5 - 2t
Er den moderne kunsten umulig å forstå? Hva er kunst hvis alt kan gjøres til kunst? Utsagn som ”det der er ikke kunst!” har vært vanlig helt fra den moderne kunstens begynnelse.

Utsagnet sier noe om våre forventninger til selve kunstverket. I vårt kurs om den moderne kunsten vil elevene bli kjent med flere sider ved kunsten, og få et innblikk i kunsthistorien fra renessansen og frem til i dag.

Elevene vil få kjennskap til sentrale epoker, kunstuttrykk og kunstnere gjennom digitale bilder og aktiv deltagelse. De skal diskutere bilder og finne viktige metoder og motiver kunstnerne har brukt i sine verk. Kurset kan kombineres med en omvisning i pågående utstilling.
Videregående skole
Alle våre formidlingsprogram er gratis for skolene. En omvisning varer fra 45 min til 1 time. Hvis dere ønsker verksted i tillegg til omvisning må det beregnes 1,5 timer.
Emily Wardill "Matt Black and Rat" 23. januar - 24. mars Foruten film og fotogrammer har Wardill laget skulpturelle bilder eller relieffer som ser ut som om de enten forsvinner inn i veggen eller kommer ut av veggen, og skaper slik en litt mystisk atmosfære. Kanskje kan vi i dette rommet bli inspirert til å lage vår egen historie.
Tid: 1 - 1,5 t
Årets første utstilling er med kunstneren Emily Wardill. Det er hennes første store utstilling i Norge, og hun har laget en utstilling der film kan se ut til å være et viktig tema. I hvert fall har hun laget flere fotogrammer (en form for fotografi) som har noe med film å gjøre, og hun presenterer flere filmer i utstillingen. En av filmene er laget spesielt til oss. Filmen heter ”Ingen spor av akselerator”, den er engelskspråklig, og den handler om et sted i Frankrike hvor det plutselig oppstod en masse, uforklarlige branner. Filmen er basert på en virkelig historie, og Wardill har gransket alle sakspapirer og dokumenter i forbindelse med etterforskningen av brannene. Med dette som bakgrunn har hun laget en film som er basert på strukturer man finner i eventyr og grøsserhistorier, eller som en detektivhistorie.

Wardill er veldig interessert i hvordan vi mennesker reagerer og oppfører oss i ulike situasjoner, slik som den panikken, uroen og mistenksomheten som oppstod i den lille landsbyen hvor alle brannene skjedde. I filmen blir selve flammen symbol for energi og kaos, men også for usikkerhet og frykt. Dette gjenspeiler historien om menneskets tilknytning til ild, hvor kontroll over ild har vært livsviktig for vår utvikling. Foruten film og fotogrammer har Wardill laget skulpturelle bilder eller relieffer som nærmest går i ett med veggene i kunsthallen. Det ser ut som om de enten forsvinner inn i veggen eller kommer ut av veggen, og skaper slik en litt mystisk atmosfære. Kanskje kan vi i dette rommet bli inspirert til å lage vår egen historie?

VERKSTED:


I verkstedet skal elevene spinne videre på den historien som han eller hun ble inspirert til i utstillingen. Det vil være eventyret som står i fokus, - ikke som tekst men collage. Elevene skal lage en bildehistorie, og bruke bilder de klipper ut av et gitt materiale.

MÅL:


Hvordan bli inspirert av en utstilling, for så å konkretisere denne opplevelsen i en estetisk oppgave? En viktig og vanskelig side ved en kunstopplevelse er å videreformidle denne, og målet med denne oppgaven er å gjøre det enklere for elevene å få abstrakte tanker til å bli noe konkret.
Romaine Brooks "Tegninger" 23. januar - 24. februar "Automatisk tegning" som løsrivelsesøvelse.
Tid: 1 - 1,5tÅrets første utstilling er med kunstneren Emily Wardill. Det er første gang hun stiller ut i Norge, og hun har laget en utstilling der film kan se ut til å være et viktig tema. I hvert fall har hun laget flere fotogrammer (en form for fotografi) som har noe med film å gjøre, og hun presenterer flere filmer i utstillingen. En av filmene er laget spesielt til oss. Filmen heter ”Ingen spor av akselerator”, den er engelskspråklig, og den handler om et sted i Frankrike hvor det plutselig oppstod en masse, uforklarlige branner. Filmen er basert på en virkelig historie, og Wardill har gransket alle sakspapirer og dokumenter i forbindelse med etterforskningen av brannene. Med dette som bakgrunn har hun laget en film som er basert på strukturer man finner i eventyr og grøsserhistorier, eller som en detektivhistorie.

Wardill er veldig interessert i hvordan vi mennesker reagerer og oppfører oss i ulike situasjoner, slik som den panikken, uroen og mistenksomheten som oppstod i den lille landsbyen hvor alle brannene skjedde. I filmen blir selve flammen symbol for energi og kaos, men også for usikkerhet og frykt. Dette gjenspeiler historien om menneskets tilknytning til ild, hvor kontroll over ild har vært livsviktig for vår utvikling. Foruten film og fotogrammer har Wardill laget skulpturelle bilder eller relieffer som nærmest går i ett med veggene i kunsthallen. Det ser ut som om de enten forsvinner inn i veggen eller kommer ut av veggen, og skaper slik en litt mystisk atmosfære. Kanskje kan vi i dette rommet bli inspirert til å lage vår egen historie?

VERKSTED


I verkstedet skal elevene spinne videre på den historien som han eller hun ble inspirert til i utstillingen. Det vil være eventyret som står i fokus, - ikke som tekst men collage. Elevene skal lage en bildehistorie, og bruke bilder de klipper ut av et gitt materiale. Og - de skal jobbe sammen i grupper, kanskje hele klassen samlet rundt en historie?

MÅL


Hvordan bli inspirert av en utstilling, for så å konkretisere denne opplevelsen i en estetisk oppgave? En viktig og vanskelig side ved en kunstopplevelse er å videreformidle denne, og målet med denne oppgaven er å gjøre det enklere for elevene å få abstrakte tanker til å bli noe konkret.
Kunsthistoriekurs "Kan et sykkelhjul være kunst? Kurset gir en introduksjon til kunstens utvikling fra tidlig renessanse frem til i dag. Dette er et av våre faste program, og tilbys hele året.
Tid: 1 - 2 t

Er den moderne kunsten umulig å forstå? Hva er kunst hvis alt kan gjøres til kunst? Utsagn som ”det der er ikke kunst!” har vært vanlig helt fra den moderne kunstens begynnelse.

Utsagnet sier noe om våre forventninger til selve kunstverket. I vårt kurs om den moderne kunsten vil elevene bli kjent med flere sider ved kunsten, og få et innblikk i kunsthistorien fra renessansen og frem til i dag.

Elevene får kjennskap til sentrale epoker, kunstuttrykk og kunstnere gjennom digitale bilder og aktiv deltakelse. Sammen skal vi diskutere bilder og viktige metoder og motiver kunstnerne har brukt i sine verk. Dette er et program som kan ta en time hvis ønskelig, eller man kan avslutte programmet med en omvisning i pågående utstilling. Da vil vi bruke en halv til en time lenger tid.
Den kulturelle skolesekken
Plass på våre program for skolene kan bestilles på Den Kulturelle Skolesekken sine sider her.
Kulturkort for ungdom Kulturkortet for ungdom blir delt ut gratis til ungdommer i alderen 16 – 19 år.
Hovedmålet med kulturkortet er at ungdom skal få et bredere kjennskap til kulturtilbudene i fylket, og at de skal benytte seg av andre tilbud enn de som allerede benyttes av ungdom.

I Bergen Kunsthall kan ungdom gå gratis på alle utstillingene med kulturkortet.

Til toppen