Søk
Utstillinger
Sandra Mujinga SONW – Shadow of New Worlds Sandra Mujingas utstilling i Bergen Kunsthall blir kunstnerens største hittil, og presenterer en ny storskala videoinstallasjon i kombinasjon med et utvalg nyere arbeider fra de seneste årene.

Åpning
Fre 22. nov 20:00 Gratis

Omvisninger
Hver søndag 13:00 for barnefamilier
Hver søndag 14:00
Tor 21. nov 18:00 for medlemmer

I Bergen Kunsthalls største utstillingssal vil Mujinga presentere et nytt verk hvor en hologramlignende videoprojeksjon inngår i en romlig installasjon med et spesialkomponert lydspor. I et rom uten klare avgrensninger svever de projiserte bildene i et tilsynelatende tomt mørke. En karakter med vagt menneskelige trekk flyter inn og ut av omgivelsene i en verden som ikke ligner vår egen.

Utstillingen ”SONW – Shadow of New Worlds” samler og viderefører en rekke temaer Mujinga har arbeidet med de siste årene. Her utforsker hun blant annet forholdet mellom synlighet og usynlighet som overlevelsesstrategier – både i relasjon til sicence fiction og vår samtids politiske virkelighet. Med inspirasjon fra kvinnelige forfattere fra den afrikanske diasporaen (f.eks Nnedi Okorafor, N. K. Jemisin og Octavia Butler), samt posthumanistiske tenkere som Donna Haraway og Anna Tsing, griper Mujinga fatt i ideen om eksistens som et slags skyggeteater. Med bakgrunn i en verden som ikke er laget for visse kropper, og som dessuten trues av undergang, kan ikke overlevelsesstrategiene bygge på opprettholdelse av en bestående orden, men må strekke seg mot noe annet. Med utgangspunkt i sci-fi-sjangerens idé om ”verdensbygging”, skisserer Mujinga alternative verdener, der spillet mellom synlighet og usynlighet, det transparente og det opake, speiling og kamuflasje, muliggjør eksistens på nye måter.

Gjennom en rekke ulike medier som video, musikk, performance og skulptur, kretser Mujingas arbeider omkring kroppens tilsynekomst og tilstedeværelse i verden. Både skjermer, klær og hud behandles som grensesnitt mot verden, og er gjenstand for en stadig forhandling og pågående maktdynamikk. Klær har en egen handlende ”agens” som kroppen må tilpasse seg, og i Mujingas skulpturer og performancer utgjør klærne ofte en kropp i seg selv. I noen verk antar de tekstile skulpturene animalske former som kan ligne elefanter eller blekkspruter, med snabler og tentakler, og åpner for å forestille seg verdener bortenfor en entydig antroposentrisme. Mujinga interesserer seg for hvordan dyr utvikler overlevelsesstrategier og tilpasser seg fiendtlige omgivelser, for eksempel slik elefanter slutter å gro støttenner eller går fra å være dagdyr til nattdyr, for å unngå menneskelige krypskyttere.

Både selvpresentasjon i det digitale offentlige rommet, og menneskers omskiftelige identitet via migrasjon, behandles av Mujinga med en grunnleggende erfaring av å høre til flere steder på en gang. Med bakgrunn i egen historie, oppvokst i Oslo med kongolesiske foreldre, berører Mujinga også spørsmål omkring rasisme i det det tilsynelatende kroppsløse, nøytrale digitale rommet. Spørsmålet om hudfarge gjøres til en produktiv strategi om hvordan man kan unngå synlighet i full åpenhet, og om å se det mørke som et ”arkitektonisk mulighetsrom”. At noe går under radaren gir også styrke. Dynamikken mellom det overskridende, revolusjonerende potensialet ved det mørke, og en samtidig ufrivillig usynlighet for de undertrykte, ikke-privilegerte kroppene, inngår begge deler i dette identitetsbildet.

Til Mujingas utstilling i Bergen Kunsthall planlegges også en serie arrangementer med performance, foredrag og debatter. I forlengelsen av utstillingen vil det også bli publisert en bok med nye tekster som springer ut fra utstillingsprosjektet.

Sandra Mujinga (f. 1989, Goma, Den demokratiske republikken Kongo) er en norsk kunstner og musiker som bor og arbeider i Oslo og Berlin. Hun har en bachelor- og mastergrad fra Kunsthøgskolen i Malmö. Blant hennes seneste utstillinger er “Seasonal Pulses” på Croy Nielsen, Wien (2019),”Hoarse Globules” på UKS i Oslo (2018) og ”Calluses” på Tranen, København (2018). Hun har deltatt på en rekke gruppeutstillinger blant andre ”Tempo Tempo Tempo” på Kistefos-Museet, Oslo (2019); “Alltings mått: Om det (o)mänskliga”, på Lunds Kunsthall, Lund (2019); ”Encounters - Nordic Photography Beyond Borders”, ved Hasselblad Center, Göteborg (2019); ”Shapeshifters”, The Approach Gallery, London (2019); Norsk Skulpturbiennale, Oslo (2017); ”APPART – Technologies of Persuation” ved Kunstverein Braunschweig (2017); ”Subjektiv” ved Malmö Kunsthall og Kunstnernes Hus (begge 2017), samt ”Skip Zone” ved Magenta Plains i New York (2017).

Til toppen