Søk
Arrangement
SOSIOLOGI ER EN KAMPSPORT   Landmark  Klubb


Dokumentarfilm om Pierre Bourdieu
Gratis inngang!

“I often say sociology is a martial art, a means of self-defense. Basically, you use it to defend yourself, without having the right to use if for unfair attacks.”
- Pierre Bourdieu


Den kontroversielle sosiologen Pierre Bourdieu (1930-2002) klarte i løpet av sin akademiske karriere noe som er få samfunnsvitere forunt: å være en banebrytende forsker internt i det akademiske feltet, og samtidig være en samfunnsengasjert politisk debattant i offentligheten. Som vitenskapsmann insisterte han på refleksivitet – kunsten å se sitt eget virke i relasjon til andres virke, og aldri glemme at det internt i det akademiske mikrokosmos kan foregå vel så intense maktkamper som i samfunnet utenfor. Men der altfor mange lar denne innsikten føre til navlebeskuelse og politisk resignasjon, argumenterte Bourdieu for at akademikere både kan og bør gjøre bruk av sin kunnskap utenfor sine tåkelagte elfenbenstårn og de trygge omgivelsene deromkring. Spesielt mot slutten av sin karriere tok han til orde for en kraftfull kritikk av den nyliberalistiske revolusjonen, og gjorde her bruk av sine sosiologiske innsikter om skjulte maktforhold i hverdagslivene til alt fra fattige algeriske bønder og giftesyke ungkarer i det rurale Frankrike, til distingverte parisiske professorer og den byråkratiske statsadelen.

Dokumentaren “Sosiologi er en kampsport” (orig. “La Sociologie Est Un Sport De Combat”) ble en uventet hit i Frankrike like før Bourdieus død. Her fotfølger filmskaper Pierre Carles sosiologen gjennom tre år. Vi får se en Bourdieu som selvsikkert proklamerer sitt vitenskapsteoretiske ståsted, men vi får også et lite glimt av en selvbevisst Bourdieu der han med svett panne gruer seg til å holde et innlegg på engelsk, et språk han ifølge seg selv har problemer med å uttrykke seg på. Vi får være med han på forelesninger, politiske massemøter og konferanser; vi får se han i møte med studenter, forskere og nære kollegaer; og vi får se han i ordveksling med ildsint minoritetsungdom som bebreider han for sin elendighet.

Med sitt politiske engasjement tok Pierre Bourdieu opp tråden etter Emile Zola og Jean-Paul Sartre i den franske offentligheten. Filmens tittel skulle vel heller ikke levne tvil om hans syn på de intellektuelles rolle i samfunnet. Bourdieu var av den oppfatning at de som er så privilegerte at de kan bruke sine liv til å studere den sosiale verden på ingen måte kan tillate seg å stille seg likegyldige til kampen for rettferdighet.

Filmen appellerer til langt flere enn sosiologer og/eller Bourdieu-fans, og anbefales på det varmeste til alle som er interesserte i samfunnsspørsmål, god dokumentarfilm og/eller liker den trivelige atmosfæren på Landmark.

Før filmen vil sosiolog og Bourdieu-kjenner Magne Flemmen fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo holde et innledende foredrag.

Filmen er tekstet på engelsk.

Arrangør: Norsk Sosiologforening avd. Vestlandet, i samarbeid med Bergen Kunsthall

Vel møtt!

…………………

Omtale:
"The finest documentary a social scientist could ever dream of...While discovering this fascinating man and his strong personality, we can understand how and why Bourdieu became the most famous French sociologist of the second half of the 20th century, and the most quoted social scientist on the Internet. [The film is] a vital documentary that should be part of every college or university library. It will be easily comprehensible to undergraduate students, and quite useful in various courses in social sciences." - International Sociology

"A seminal work." - Leonardo Reviews

"The perfect representation of Bourdieu... The various contexts of action it captures are essential for understanding the person and his activities. Extremely valuable... not only does the viewer receive clarification about certain concepts of his and their social and political implications, but also clarification in the portrayal of his work's process." - Teaching Sociology

"Compelling! Truly moving." - Cineaste

"If you are interested in European social movements, the practice of sociology, a strong critique of neoliberalism and the sources of structural inequalities, then this documentary is for you... If there is a central theme to this documentary it is precisely this: intellectualism is a practice, reflexive, engaging, informative, insightful, and critical. All characteristics exemplified in this tour de force." - Film & History

Til toppen