Søk
Arrangement
En klassedelt kultur?   Landmark  Klubb


Norsk Sosiologforening avd. vestlandet presenterer Vegard Jarness: En klassedelt kultur?
Gratis inngang!

Hva er sammenhengen mellom folks kulturelle preferanser og deres klasseposisjon? Er det ikke slik at de gamle hierarkiske skillene mellom høy- og lavkultur for lengst har forvitret, da? Litteraturprofessoren ser jo på Paradise Hotel og rørleggeren går jo i operaen. Dessuten er vel det meste som produseres i dag en eneste stor smørje av middelkultur. Gir det i det hele tatt mening å snakke om klasser i Norge i dag?

Sosiologforeningen avdeling Vestlandet har invitert Sosiologisk institutts egen Vegard Jarness til å belyse slike problemstillinger med utgangspunkt i hans doktorgradsarbeid om klasser, status og kulturelle skillelinjer i Stavanger – populært kalt Norges oljehovedstad.

For Jarness, så vel som for andre samfunnsvitere som er opptatt av klassespørsmål, utgjør arbeidene til Pierre Bourdieu et viktig omdreiningspunkt. Bourdieus perspektiver er imidlertid høyst kontroversielle, både i og utenfor samfunnsvitenskapelige kretser. Senest i fjor kom denne kontroversen til uttrykk i norsk offentlighet, da komiker og eks-sosiolog Harald Eia i samarbeid med Morgenbladet utlovet en dusør på 100 000 kroner til den som kunne redegjøre for fornuften i franskmannens analyser.

Denne kvelden vil Jarness vise oss hva de seneste årenes sosiologiske debatter om klasser og kulturelle skillelinjer har dreid seg om, og han vil presentere ferske funn fra sin Stavangerundersøkelse. Basert på en rekke dybdeintervjuer med folk fra ulike samfunnslag vil han vise oss hvordan smaken er differensiert, og videre hvordan den spiller inn når folk vurderer og kategoriserer andre i positive eller negative ordelag. Kjenner vi han rett kommer han også til å si ett og annet om hvordan Bourdieu fortsatt kan hjelpe oss til å forstå dagens klasseforskjeller, til tross for at litteraturprofessorer ser på Paradise Hotel og rørleggere går i operaen.

Det hele finner sted på Landmark tirsdag 8. april klokka 19.00.

Avhandlingen “Class, Status, Closure: The Petropolis and Cultural Life” kan lastes ned her

Til toppen