Søk
Arrangement
Masterseminaret i kunst   Landmark  Klubb


Inbetween Spaces
Innledere er Amund Sjølie Sveen, Christine Hansen, Helgard Mahrdt, Paul O’Neill og Stephen Zepke. Seminaret diskuterer ulike tilstander av mellomrom, å vente på noe eller å være i en mellomfase, både kunstnerisk og politisk. Førsteamanuensis Steven Dixon er ordstyrer

Til toppen