Søk
Arrangement
Landmark 10år: Dok 21   Landmark  Klubb


Visning av Hito Steyerls In Free Fall
Gratis inngang!

Hito Steyerl
In Free Fall
2010
HD, 32 min

Hito Steyerls film In Free Fall er en ambisiøs blanding av fiksjon og virkelighet som blant annet gjennom å følge livsløpet til en Boeing 4X-JYI setter fokus på og er en parallel til den globale finanskrisen. Gjennom tre akter, After the Crash, Before the Crash og Crash, følges Boeing flyet fra Howard Hughes flyselskap TWA til det Israelske luftforsvaret og dets endelikt i Hollywood blockbusteren Speed

Hito Steyerls arbeider har blitt stilt ut ved blant annet Documenta 12, Manifesta 5, International Film Festival Rotterdam og Shanghai Biennalen. Landmark har tidligere vist flere av hennes filmer i serien Dok21.

Fra visningen ved Collective, Edinburgh:
In Free Fall incorporates a trio of works: Before the Crash, After the Crash and Crash, which tell the story of the current global economic crisis through the example of an aeroplane junkyard in the Californian desert. The aeroplane junkyard reveals the anatomy of all sorts of crashes: both fictional and real. This is an investigation of planes as they are parked during the economic downturn, stored and recycled, revealing unexpected connections between economy, violence and spectacle. An example of this is the Boeing 4X-JYI, first acquired by film director Howard Hughes for TWA, which then flew for the Israeli Airforce before it was blown up for the Hollywood blockbuster, Speed. But the economic crisis doesn't stop short of affecting the film industry either.

Through intertwined narratives of people, planes and places Steyerl reveals cycles of capitalism incorporating and adapting to the changing status of the commodity, but also points at a horizon beyond this endless repetition.


Les britiske Sight and Sounds anmeldelse av filmen her

--

Dokumentarserien Dok21 på Landmark ville syne bruken av dokumentargenren som ein kunstnarisk strategi.

Utgangspunktet for serien var at det skjer ei persepsjonsendring i høve dokumentarfilm-genren idet den vert teken inn i institusjonen og sett innanfor kunstsfæren. Samstundes som ein ser tilhøve der reine dokumentarfilmar vert tekne inn i kunstsfæren, eksisterer det jamsides ein tendens der kunstnarar nyttar seg av dokumentargenren som kunstarisk strategi. Dette er ein medviten manipulasjon av genren som spelar på omgrepet røyndom og persepsjonen av denne. Gjennom si innrømming av den skapande intensjonen bak ei røyndomsframstilling vert dette på sett og vis eit ærlegare forhold til mediet.

Dok21 tok sikte på å presentere ein del av desse tendensane gjennom syninga på Landmark, eit visningsrom som sjølv ligg ein stad mellom den etablerte institusjonen og den tradisjonelle syningsforma av mediet. Filmane gjenspegla hybridiseringa av kunstomgrepet og utviskinga av skiljelinjene mellom det dokumenterande og det kunstnariske medvitet: Dokumentaren som både kunstnarisk uttrykk og strategi, og perspektiv på røyndommen.

Dok21 har synt filmar av blant andre Carl Johan De Geer, Linda Saveholt, Ellen Røed, Marte Thorshaug, Johannes Rosenberger, Lisl Ponger, Carola Dertnig, Gunnar Knudsen, Andreas Horvath, Aleksander Rastorgujev, Hito Steyerl og Barbette Schroeder

Til toppen