Søk

Kunsthistorier

Med kunsthistoriker Hilde Marie Pedersen og kunstner Håkon Holm-Olsen.

I høst åpner vi opp for en ny sesong - sesong 6 - med Kunsthistorier, med syv nye foredrag om kunst. Foredragene vil ta for seg ulike tilnærminger til kunsthistorien generelt eller være mer rettet mot spesifikke kunstnere/kunstverk. Relasjonen kunst og samfunn er en viktig innfallsvinkel for foredragene, men også det å presentere en historie om kunst som skiller seg fra en mer tradisjonell og kronologisk fremstilling av kunsthistorien. Hver sesong tar for seg nye kunsthistorier. I høst vil vi rette søkelyset mot kunst og kunstnere i Bergen, både historisk og i forhold til det som skjer i dag. Kurset krever ingen forkunnskaper, men vi håper det vil generere større interesse og forståelse for kunsten i dag.


Oppstart - høsten 2019 - nærmere informasjon senere
Kurset vil gå over 7 onsdager x 2 timer inkl. kaffepause m/utvalgt sjokolade

Pris: kommer!

Nærmere informasjon om kurs og påmelding:Det tas forbehold om nok påmeldte for at kurset avholdes.


Til toppen