Søk

Unge Kunstkjennere

Unge kunstkjennere ble startet våren 2017, og i dag har vi en gruppe dedikerte ungdommer som arbeider for å gjøre samtidskunst mer tilgjengelig for andre unge.

Men vi vil gjerne ha flere! Er du i alderen 13 til 23, som ønsker å møtes en eller flere ganger i måneden for å diskutere kunst, se utstillinger, og planlegge programmet for andre unge, er du hjertelig velkommen.

Målsettingen er at dere selv skal lage et formidlingsprogram med utgangspunkt i en pågående utstilling, som skal presenteres for annen ungdom. Programmet skal være et ”fristed” som gir muligheten til å bli aktivt involvert i institusjonens kreative program, gi anledning til å arbeide med kunstnere og ansatte, få profesjonell erfaring, møte venner og utvikle kreative evner. Med prosjektet ønsker vi å gi ungdom en egen stemme i samtidskunstfeltet.

Blant konkrete aktiviteter jobber vi med sosiale medier som facebook og instagram, fanzine, avisinnlegg, samt muntlige presentasjoner og omvisninger. Målet er at unge gis anledning til å bruke egne virkemidler og arenaer for å nå ut til annen ungdom, men også at de slik vil få muligheten til å bli hørt i den allmenne samtidskunstdebatten.

Unge kunstkjennere i dag består av: Jan Martin Wåge, Mari Hegrenes Øvrebø, Linnea Halveg, Lisa Holmås, Mikolaj Karbowiak, Michelle Endresen, Johanne Hauge Gjerland

Dino Dikic leder prosjektet sammen med formidlingsleder Hilde Marie Pedersen. Dikic har en bachelorgrad i grafikk og PPU fra KHiB, har ledet flere ulike kunstkurs for ungdom, og er selv aktiv som kunstner.

Oppstart i vår er torsdag den 17. januar kl. 16.00 - 18.00.
Deretter blir det annenhver torsdag fremover fra kl. 16.00 - 18.00
Prosjektet er gratis

Påmelding:

Følg Unge Kunstkjennere på facebook og instagram!
Til toppen