Søk
Arrangement
Waugh Thistleton Architects - Trenezia Bergen Arkitektforeing   Landmark  Foredrag


Londonbaserte Waugh Thistleton Architects innleder kvelden med en selvpresentasjon av kontoret. WTA har særlig fokus på bruk av trekonstuksjoner og bærekraftig arkitektur og design i sine prosjekter.

Gratis!

WTA holder påfølgende en presentasjon av det mye omtalte prosjektet Trenezia sammen med Bob Eiendomsutvikling.

Trenezia er et forslag om 1500 boliger i Store Lungegårdsvann; en ny karbonnøytral, utslippsfri bydel som skal bygges i tre. Bob Eiendomsutvikling ser for seg at dette prosjektet vil la familier flytte tilbake til sentrum av byen og at "kanalbyen" kan bli en attraksjon for Bergen.

BAF ønsker å rette fokus på den generelle diskusjonen om mulig fortetting av Store Lungegårdsvann og inviterer sammen med Bergen Boby til en paneldebatt etterpå.

Til toppen