Søk
Arrangement
Landscape Healing 3RW Arkitekter & Bergen Arkitektforening   Landmark  Film


Tid: 19.00
Sted: Landmark - Rasmus Meyers allé 5.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding:
https://raff.hoopla.no/sales/3155965491

Se Landscape Healing med 3RW arkitekter og Bergen Arkitektforening!

Landscape Healing er en dokumentarfilm som følger den største naturrestaureringen i Norges historie, skapt av den BAFTA-nominerte filmregissøren Richard John Seymour og produsert av 3RW arkitekter.

Dokumentarfilmen følger soldater i manngard som fjerner eksplosiver og ammunisjonsrester, samt intervjuer og arkivmateriale om hvordan denne møysommelige prosessen ble til.

-- Mer om filmen og historien bak:

Siden tidlig 2000-tall har 3RW arkitekter brukt design thinking til å strukturere arbeidet med å tilbakeføre store naturområder eid av Forsvarsbygg, som har brukt disse som skyte- og øvingsfelt i et århundre.

Etter omstruktureringer i sektoren startet en prosess med å fjerne- og behandle forurenset jord, udetonerte eksplosiver og forlatte bygninger, for å kunne avvikle og overlevere disse områdene til allmennheten. I et team med historikere, arkeologer, forskere, ingeniører, politikere og soldater, har 3RW arkitekter vært involvert i å helbrede de skadede områdene til vill natur og andre samfunnsmessige bruksområder. Noe lignende har aldri før vært utprøvd i Norge, og det er det største tilbakeføringsinitativet i vårt lands historie. Prosjektet vil frigjøre over 200 kvadratkilometer med natur.

Filmen hadde nylig premiere på Design og arkitektur Norge under åpningsuken av Oslo arkitekturtriennale, og det er en glede å nå kunne vise filmen i Bergen!

Foto: Landscape Healing, Richard John Seymour & 3RW arkitekter.

Til toppen