Søk
Utstillinger
Bergen Kjøtt Landmark Satellitt Bergen Kunsthall og Bergen Kjøtt samarbeider i høst om å lage en live-scene på Bergen Kjøtt. Bakgrunnen for samarbeidet er de begrensingene smittevernshensyn setter på kulturarrangementer gjennom blant annet fysisk avstand, og et ønske om å legge til rette på best mulig måte for et trygt live-program produsert i samarbeid med et bredt spekter av lokale musikere, arrangører og organisasjoner ut året.

Utover høsten 2020 vil derfor en del av Bergen Kunsthalls live-program med konserter og foredrag finne sted som en "Landmark-satellitt" på Bergen Kjøtt, Skutevikstorget 1.

Samarbeidet med Bergen Kjøtt gir Bergen Kunsthall, med vårt Landmarkprogram, en mulighet til å støtte våre faste samarbeidspartnere og kulturorganisasjoner i en utfordrende tid. Bergen Kjøtt sitt arrangementslokale i 2. etasje gjør det mulig for å gjennomføre live-programmet tryggere og med større publikumskapasitet. Det er Landmarks erfarne tekniske team som vil både drifte og utstyre live-arenaen på Bergen Kjøtt.

«Landmark er en utrolig viktig plattform for kulturlivet i Bergen, med et mangfoldig live-program som er produsert sammen med en rekke samarbeidspartnere og initiativer i byen. Programmet gir oss muligheten til å utvide fokusområdet vårt fra kunst til musikk, film, dans, teori og klubbkultur. Fremfor alt er det et sosialt rom der mennesker møtes og nye ideer blir prøvd ut. I den situasjonen vi er oppe i nå har vi vært nødt til å tenke nytt rundt vår programmering, og se på hvordan vi på best mulig måte kan fortsette å skape inkluderende samtaler og kunstneriske opplevelser. Landmark-satellitten på Bergen Kjøtt er et veldig spennende prosjekt som gjør det mulig for oss å oprrettholde live-programmet. En stor takk til Bergen Kjøtt, samt alle våre partnere i Bergen som gjør dette mulig!» - Axel Wieder, direktør ved Bergen Kunsthall

Første kveld for Landmark-satellitten på Bergen Kjøtt er 10. september og vi starter opp med Playdate, en konsertserie som fokuserer spesielt på improvisasjon.

Hele programmet vil fortløpende bli gjort tilgjengelig på www.bergenkjott.org og kunsthall.no, og inkluderer blant andre arrangementer av Perfect Sounds Forever, Agenturet, After School Special, Playdate, RAUS festivalen, Bergen Arkitektforening, golden jar og tidsskriftet Fett.

Samarbeidet inngår som en del av et bredere og pågående program med arrangementer på Bergen Kjøtt i samarbeid med EKKO-festivalen, Papillon og BEK – Bergen senter for elektronisk kunst og andre lokale grupper og organisasjoner som mangler en arena for offentlige arrangementer eller som har måttet endre sin drift som følge av Covid-19 pandemien.

«I tiden vi nå lever i føles det viktigere enn noensinne å prioritere samarbeid for å støtte og hjelpe hverandre, og prøve ut nye måter å arbeide på og legge til rette for kulturell aktivitet i Bergen. 2. etasje på Bergen Kjøtt er stort nok til at vi kan huse publikum på en trygg måte med god avstand, men vi mangler for tiden teknisk utstyr til å produsere et live-program. Ved å flytte Landmarks tekniske utstyr fra Bergen Kunsthall til Bergen Kjøtt kan vi sammen støtte ikke bare arrangørene i Landmarkprogrammet, men også andre organisasjoner, grupper og utøvere i Bergen som mangler et sted og rom for sine aktiviteter.

Gjennom programsamarbeidet denne høsten får vi testet ut ulike måter å bruke våre rom på, se på tilkomst og tilgjengelighet til både bygningen og i programmet vårt og planlegge hvordan vi fremover kan fortsette å støtte kulturlivet og utøverene i Bergen.» Eva Rowson, daglig leder ved Bergen Kjøtt

«Pandemien har gjort at vi har måttet tenke nytt om hvordan vi når ut til publikum, men også undersøke nye måter å presentere vårt program på. På denne måten har vi også åpnet institusjonen opp for de som tidligere kanskje ikke hadde tilgang eller vi nådde ut til. Vi finner det nå viktig å kunne åpne opp utover våre egne dører og dele våre ressurser med andre institusjoner. Dette for å kunne lage en plattform for våre samarbeidspartnere, men også å dele kunnskap og ideer om hvordan å våre både åpen og inkluderende for vårt publikum og våre ansatte» Scott Elliott, kurator for live-program ved Bergen Kunsthall

Bergen Kunsthall og Bergen Kjøtt tar situasjonen med Covid-19 pandemien på største alvor. Programmet på Bergen Kjøtt setter sikkerheten til utøvere, ansatte og publikum først og i samsvar med nasjonale og kommunale retningslinjer. Med utgangspunkt i dette kan programmet fortløpende bli endret.

Bergen Kjøtt er en ikke-næringsdrivende stiftelse, kulturarena, prosjektrom, kreativ arbeidsplass og kultursenter i Skutevikstorget 1, Bergen. www.bergenkjott.org

Bergen Kunsthall er et senter for samtidskunst som presenterer utstillinger og arrangementer av internasjonale kunstnere. Landmark er vår serie med live-arrangementer som inkluderer konserter og klubbkvelder i helgene.

Til toppen