Søk
Arrangement
Carte Blanche møter Joar Nango   Sal I - IV  Performance


I Bergen Kunsthall formidler seks dansere fra Carte Blanche Joar Nangos festspillutstilling gjennom stedspesifikk improvisasjon basert på dans og bevegelse.

Gratis med utstillingsbilletten!

Merk: Du må skrive deg opp i resepsjonen på Bergen Kunsthall ved ankomst. Begrensede plasser, så det kan være ventetid før du kan gå inn i utstillingen under arrangementet mellom 12:00 - 14:00.

Ingen forhåndspåmelding.

Et spennende møte mellom kunstformer oppstår og kan kun oppleves denne dagen på Bergen Kunsthall.

Med: Adrian Bartczak, Dawid Lorenc, Caroline Eckly, Nadege Kubwayo, Max Makowski, Noam Eidelman Shatil

Produsert av Carte Blanche

Ta vare på deg selv og andre. For å hindre smittespredning minner vi alle om 1-metersregelen og god håndhygiene. Ikke møt opp dersom du føler deg uvel eller har symptomer på luftveisinfeksjon.

Den samisk-norske kunstneren Joar Nango er årets Festspillkunstner i Bergen Kunsthall. Nango er opprinnelig utdannet arkitekt. Hans utstillinger fungerer som laboratorier for en undersøkende praksis preget av fleksibilitet, pragmatisme og tilpassing til naturen, inspirert av erfaringer og tradisjoner fra kunstnerens bakgrunn i Nord-Norge.

Fremfor å presentere utstillingen som et ferdig produkt, bruker Nango utstillingsrommet som en arena for sosiale prosesser. Steder og situasjoner skapes med utgangspunkt i improvisasjon og kollektiv handling. Hans arbeider berører spørsmål omkring urfolksidentitet og dekolonialisering, ikke ved å se på disse temaene isolert, men som et utrykk for en pågående spenning mellom såkalte kulturelle senter og periferi.

Utstillingen skulle ha åpnet under festspillene i mai men måtte på grunn av Covid 19 pandemien utsettes og åpnet først fredag 3. september. Utstillingen står til 8. november

Til toppen