Søk
Arrangement
AKKS Bergen, Balansekunst og Fett Digital kvinnedagsmarkering   Online  Seminar, Performance, Konsert


Velkommen til en digital kvinnedagsmarkering med samtale, performance og konsert i regi av AKKS Bergen, Balansekunst og Tidsskriftet Fett!Den Internasjonale Kvinnedagen er en viktig dag for arbeidet med både likestilling, mangfold og representasjon, og i den anledning inviterer AKKS Bergen, Balansekunst og Tidsskriftet Fett til en markering av kampene som fremdeles skal kjempes, innsatsen som allerede har blitt lagt ned, og ønsket om en mer likestilt og mangfoldig fremtid. I år ønsker vi å kaste lys over temaet representasjon i kunst- og kulturbransjen - hvordan dette påvirker både underrepresenterte og overrepresenterte grupper i bransjen, hvordan kunsten påvirkes, hva som kan gjøres, ønsker for fremtiden og mye mer. Samtalen vil foregå på engelsk.

Samtalen etterfølges av en performance med Daniel Mariblanca og minikonsert med Michelle Ullestad.

Arrangementet vil foregå digitalt og streames fra kl. 19:00 den 8. mars her på Facebook og Youtube (lenke kommer!). Samtalen og performancen er kun tilgjengelig 08.03-15.03.

AKKS Bergen er en idealistisk musikkorganisasjon som tilbyr kurs innen rytmisk og elektronisk musikk fra grunnivå, leier ut øvingslokaler på USF Verftet, og arrangerer konserter. AKKS Bergen står også bak ungdomsarrangørgruppen UFLAKKS og er arrangør av den tradisjonsrike musikkfestivalen for ungdom, Eggstockfestivalen og Bandleiren LOUD! i høstferien. Vårt formål er å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner og andre underrepresenterte kjønnsuttrykk i alle ledd av musikklivet. Du kan støtte oss ved å bli medlem her: https://akks.no/bergen/bli-medlem-bergen/

Fett er Norges største feministiske tidsskrift. Fett arbeider for å fremme kunsten og kulturen sin rolle i samfunnsdebatten og vi har reist viktige debatter om kjønn, feminisme og kjønnspolitikk i norsk offentlighet. I tillegg til å feire kvinnedagen markerer arrangementet utgivelsen av årets første utgave av Fett, med temaet RUS. I tillegg tar samtalen opp flere av problemstillingene du kan lese om i Fett 4/2020, som har temaet HUD. Du kan bestille det nyeste nummeret av Fett eller tegne abonnement i Fetts nettbutikk: https://www.fettbutikk.com/.

Foreningen Balansekunst er et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Balansekunst er en samlende ressurs for hele kunstfeltet, og en pådriver for likestilling og mangfold knyttet til blant annet kjønn, kjønnsidentitet- og uttrykk, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsevne, alder og klassebakgrunn. Foreningen utvikler og sprer kunnskap om praktisk likestillings- og mangfoldsarbeid, gjennomfører kursing og rådgivning og driver politisk pådriverarbeid.

Til toppen