Søk
Utstillinger
Mylder 2021 Skulptur og gjenbruk – Brev fra fremtiden I tre morsomme og travle uker har barn og ungdom fra ulike skoler i Bergen vært på besøk i Bergen Kunsthall. De har vært med på en omvisning i årets Masterutstilling, og sett på hva 27 studenter/kunstnere har jobbet med de to siste årene på Fakultet for kunst, musikk og design, UiB. Deretter har de hatt verksted sammen med kunstner Torleif Bay. Han er opptatt av gjenbruk, tid, prosesser og mulige fremtider.

Gratis inngang!

De som har vært med på prosjekt Mylder har laget fremtidsoppfinnelser, med brev sendt fra fremtiden som forteller hva oppfinnelsen er for noe, og hvilke nytte den har. Resultatet av samarbeidet mellom Torleif og deltakerne kan dere se i utstillingen Mylder 2021.

Skoler som har vært med på prosjektet: Christi Krybbe (3. trinn), Haukeland (4. trinn), Nordnes (2. trinn, 7. trinn, bl. gruppe), St. Paul (10. trinn), Sædalen (7. trinn)

Gratis inngang!

På grunn av restriksjoner knyttet til covid 19 blir det ingen servering, og det vil være begrenset hvor mange som kan besøke utstillingen samtidig.

Ventetiden kan benyttes til å se Masterutstillingen!

Åpningstid: lørdag 8. mai kl 11 – 15, søndag 9. mai kl. 11 – 15

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Mylder ble for første gang arrangert i 2010, og er en viktig del av Bergen Kunsthalls satsing på barn og unge. Prosjektet er en del av det faste tilbudet for grunnskolen, hvor barn får muligheten til å jobbe sammen med en kunstner frem mot en utstilling. Arrangementet knyttes til Fakultet for kunst, musikk og design, UiB, sin Masterutstilling i kunst, og gir barn et godt innblikk i dagens kunstsituasjon.

Barna får først en omvisning i utstillingen, og blir kjent med ulike måter å uttrykke seg på gjennom kunsten. Deretter er det verksted sammen med årets Mylder-kunstner, som velges blant byens yngre kunstnere. Samarbeidet mellom barn og kunstner gir barna et unikt innblikk i hvordan en kunstner arbeider. De får delta i en kunstnerisk produksjon, og følge hele prosessen fra idé til ferdig verk. På denne måten konkretiseres også det som blir diskutert under omvisningen i Masterutstillingen.

Mylder avsluttes med en stor utstilling av alle barnas arbeider. Utstillingen kurateres av den kunstneren barna har jobbet sammen med i prosjektet, og det er opp til denne å knytte sammen barnas arbeider til en spennende og helhetlig utstilling.

Til toppen