Søk
Arrangement
Plattform Fast Plass – flere historier. Public space and queer representation   Upstairs  Seminar


Velkommen til dette seminaret med Sille Storihle, Katarina Bonnevier og Bjørn Andre Widvey.

Merk: Arrangementet er gratis men på grunn av begrenset kapasitet og de gjeldende begrensninger må alle forhåndsregistrere seg. Påmelding på: https://landmark.ticketco.events/no/

Seminaret blir holdt på engelsk.

Seminaret blir også strømmet live på våre nettsider, Vimeo og Facebook.
I anledning Bergen Pride inviterer vi til et seminar som undersøker rollen offentlige rom har som et sted for for representasjon og minner. Hvem gis tilgang og hvem er representert? Seminaret finner sted i forbindelse med avdukingen av monumentet tilegnet Norges mest kjente aktivist og forkjemper for homofiles rettigheter, Kim Friele. Skulpturen er laget av kunstner Line Viste Grønli, og det er planlagt en serie med arrangementer i forbindelse med avdukingen.

Seminaret vil se nærmere på temaer som minner, felles hukommelse og skeiv organisering og skeive rom. Sille Storihle diskuterer den skeive-feminist-plattformen FRANK, som hun drev sammen med Liv Bugge i Oslo fra 2012-2020. Katarina Bonnevier er en arkitekt som forsker på rom fra et feministisk og skeivt perspektiv. Fra Skeivt Arkiv kommer Bjørn Andre Widvey.

Arrangementet er en del av “Fast Plass - flere historier…” og viderefører undersøkelsene til boka «FAST PLASS – norske kvinner på sokkel» (2017), en oversikt over monumenter tilegnet kvinner i våre offentlige rom. Prosjektet ser nærmere på ulike tilnærminger til representasjon og kunstneriske praksiser i offentlige rom, utenfor strukturene og reglene til kunstinstitusjoner og muséer, og viktigheten av å samle disse historiene som kan forsvinne dersom de ikke blir dokumentert.

Fast Plass – flere historier.... er initiert av Hilde Herming og Norske Kunstforeninger i samarbeid med Kunstsentrene i Norge og Norsk Billedhoggerforening. Bergen Kunsthall har blitt invitert til å holde dette seminaret. Seminaret er støttet av Norske Kunstforeninger og KORO.

Sille Storihle er en kunstner og formidler som jobber med bevegelige bilder og utgivelser. Deres nyere prosjekter tar utgangspunkt i neurodiversitet - med særlig fokus på ADHD - så vel som et langvarig arbeid i dialog med skeive arkiver og fortider. For tiden dreier forskningen deres rundt live-action role-playing (LARP) spill. Fra 2012-2020 drev de den skeive feminist-plattformen FRANK sammen med Liv Bugge. En bok om FRANK, red. Storihle, ble utgitt i februar 2021. Storihle har en bachelor fra Kunstakademiet i Trondheim, Master i estetikk og politikk fra California Institute of the Arts, Los Angeles, og er for tiden assisterende professor i bevegelige bilder ved Nordland kunst- og filmhøgskole i Kabelvåg. De har stilt ut ved M HKA - Museum for samtidskunst, Antwerp, 2020; Kunsthall Oslo, 2018, 2017, 2013; Museum for samtidskunst, Oslo, 2022, 2014; GiBCA – Göteborg International Biennial for Contemporary Art, 2017; Performa, New York, 2013; og Sharjeh Biennal 11, 2013. Storihle har deltatt på flere residency-program støttet av OCA, som ISCP i New York, 18th Street i Los Angeles og Artica Svalbard. Fra 2016 - 2020 satt de i styret til UKS (Unge Kunstneres Samfund).

Dr. Katarina Bonnevier er en arkitekt, kunstner og forsker. I hennes arbeid av byggdesign, kunstinstallasjoner, performancer, workshops, forelesninger og skriving, utforsker og transformerer hun det bygde miljø fra feministiske, skeive, og interseksjonelle perspektiver.

Hun var med på å grunnlegge kunstgruppen MYCKET (sammen med Mariana Alves Silva oog Thérèse Kristiansson), og dette foredraget tar utgangspunkt i MYCKETs nye kunstneriske forskningsprosjekt kalt “Troll perception in the Heartlands - kunstnerisk forskning for å utvide vår fantasikapasitet” (tilknyttet Linnéuniversitetet, finansiert av det svenske forskningsrådet). Prosjektet fremkaller våre indre byttinger, gå sammen i større flokker med mer-enn-menneskelige deltakere for å gjenopprette og animere de såkalte bortkastede og sårede. Siden 2012 har MYCKET utforsket den romlige og materielle verden ut fra et sett med interseksjonelle perspektiver; skeiv, feministisk, klassebevisst, antirasistisk, mer enn menneskelig.

Bjørn Andre Widvey har jobbet ved Bergens Skeivt Arkiv siden 2017, der han for tiden jobber med kommunikasjon og publikumsoppsøkende arbeid, så vel som artikler basert på funn i arkivene eller spesifikke hendelser relatert til både regional og nasjonal skeiv historie. Fra 2017 til 2020 overså Widvey arkivets innsamling av muntlige intervjuer med skeive personer som delte egne opplevelser. Arkivet har nå en samling på om lag 200 forskjellige intervjuer med folk fra over hele landet.

Skeivt Arkiv tar vare på, dokumenterer og formidler skeiv historie eller LHBT-historie. Skeivt arkivs samlinger består av en rekke arkiver fra personer og organisasjoner samt bøker og tidsskrifter. I tillegg bygger Skeivt arkiv opp en samling av videointervjuer som dokumenterer livene til personer som har hatt tilknytning til LHBT-organisering eller på annen måte kan fortelle om det å leve utenfor heteronormen. Vi samler også inn Skeive historier, skriftlige beretninger som folk kan skrive anonymt og poste på våre sider. I tillegg bygger vi opp nettleksikonet Skeivopedia som blir kontinuerlig oppdatert med nye artikler.


Re-Imagine Europe
Part of Re-Imagine Europe, co-funded by the Creative Europe programme of the European Union. Re-Imagine Europe is initiated by Sonic Acts (NL) and coordinated by Paradiso (NL) in collabora-tion with Elevate Festival (AT), Lighthouse (UK), INA GRM (FR), Kontejner (HR), Landmark / Bergen Kunsthall (NO), A4 (SK), Disruption Network Lab (DE) and Ràdio Web MACBA (ES).

Til toppen