Søk
Arrangement
Filosofikaféen Hybris   Landmark  Klubb


«Hva skal vi med filosofi?»
Gratis inngang!

I tidligere tider har utviklingen innenfor filosofien vært en viktig faktor i utviklingen av samfunnet generelt. Er den i dag kun høytsvevende tanker uten rot i virkeligheten? Kan den ha utspilt sin rolle?

Eller har filosofien fortsatt noe å bidra med? Kan for eksempel filosofi og reflektert tenkning gjøre det lettere å forholde seg til de fenomenene som preger samfunnet rundt oss? Og kan filosofer fortsatt forandre vår måte å forstå verden på?

Gunnar Skirbekk og Jan Reinert Karlsen vil snakke om dette på semesterets første hybrismøte som er allerede onsdag 31. august. Skirbekk er professor emeritus ved Senter for vitenskapsteori, og han er aktuell med boken Norsk og Moderne. Jan Reinert Karlsen er førstelektor ved Senter for vitenskapsteori, og er blant annet faglig koordinator for de tverrfaglige dannelsesemnene som har blitt tilbudt på UiB siden våren 2010.

Studentene på Filosofisk Institutt ved Universitetet i Bergen lanserte våren 2011 Filosofikafeen Hybris. Her skal det legges til rette for filosofisk diskusjon med appell for alle med interesse for filosofi, også utenfor instituttets vegger.

I tillegg til å være et felles faglig forum for studenter og ansatte, skal Hybris være et sted for å bringe filosofifaget i møte med andre fag og folk utenfor universitetet. Vi håper at Hybris kan bli et samlingspunkt for filosofiinteresserte i Bergen.


Til toppen