Søk
Arrangement
Filosofikaféen Hybris   Landmark  Klubb


Fra det posthumane til det prehumane
Gratis inngang!

Nærmer Homo sapiens seg slutten av sin karriere? Gjør våre maskiner og tekniske nyvinninger etterhvert kroppene våre avleggs? Disse spørsmålene innebærer at det gir mening å snakke om menneskets natur, men også at denne naturen må tenkes utfra en ny situasjon. Argumentet vil være at denne kan belyses utfra menneskeartens forhistorie på en måte som viser det filosofisk viktige ved paleo-antropologien som har som materiale forskjellige utdødde menneskearter. Om vi står på terskelen til det «posthumane» er det kanskje nettopp det «prehumane» som vil kunne bidra til en bedre forståelse av oss selv. For denne problemstillingen markerer den franske paleontologen André Leroi-Gourhans verk «Le geste et la parole» fra 1965 en viktig milepel.

Arild Utaker, professor i filosofi ved UiB, vil holde et innlegg om dette aktuelle temaet for filosofikafeen Hybris sine gjester førstkommende onsdag.

Vel møtt!

Filosofikafeen Hybris ble startet våren 2011 av studenter på Filosofisk Institutt ved Universitetet i Bergen. Med Hybris ønsker vi å legge til rette for filosofisk diskusjon av samfunnsaktuelle tema. Våre arrangementer er ment som et samlingspunkt for filosofiinteresserte i Bergen, uavhengig av bakgrunn og akademisk tilhørighet.

Til toppen