Søk
Arrangement
VELKOMMEN TIL BOKLANSERING: “MALERI MED TID”   Landmark  Klubb


Boklansering av Per Kvists bok "Maleri med tid. Om modernisme, filmisk avantgarde og videokunst. Perspektiver på kunst av Kjell Bjørgeengen, A K Dolven, HC Gilje og Jeremy Welsh". Per Kvist og Jeremy Welsh i dialog med Søren Kjørup.
Gratis inngang!.

Med "Maleri med tid" fortelles en variant av historien om billedkunsten og de levende bilder. Film- og videokunst av Kjell Bjørgeengen, A K Dolven, HC Gilje og Jeremy Welsh ses i lys av modernismen, filmisk avantgarde og tidlig videokunst. Fremstillingen grunner i en tanke om historisk repetisjon, samtidig som den gjør synlig hvordan vi med vår tids blikk lar historien fremtre på ny. En vesentlig innsikt knytter seg til en tanke om bildets musikalitet og modernismen som et urent visuelt fenomen. Fremstillingen viser hvordan medier preges av det spesifikke, det sammensatte og det mediemessig foranderlige. Medier lever, endres. De virker bevarende, tar opp i seg det fortidige i det nåtidige. De virker skapende, gir rom for nye spesifisiteter i en bevegelse mot det fremtidige. Med referanse til Henri Bergson fremmer Maleri med tid en tanke om mediers "varighet".

Per Kvist, kunsthistoriker og skribent, med fokus på billedkunsten og de levende bilder. Kvist er tidligere dekan ved Kunsthøgskolen i Bergen og intendant i Tromsø Kunstforening. I mange år var han medlem av Norsk Kulturråd, hvor han ledet Faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk. Per Kvist er i dag dekan ved Fakultet for kunstfag ved Universitet i Agder.

Søren Kjørup, professor emeritus Roskilde universitet, tidligere forskningsprofessor/forskningsveiledare med kunstnerisk utviklingsarbeid som spesialfelt ved KHiB.

Jeremy Welsh, kunstner og professor, tidligere dekan ved Avdeling for kunst ved KHiB. Welsh var professor og leder for MA studier i billedkunst ved Avdeling kunstakademiet, KHIB, mellom 2004 - 2012 og var tidligere professor i Intermedia ved Kunstakademiet i Trondheim. Jeremy Welsh arbeid som kunstner har omfattet mange medier og praksisområder, inkludert video, lyd, performance, fotografi , installasjon og offentlige oppdrag kunstverk.

Per Kvist och Jeremy Welsh i dialog med Søren Kjørup om "Maleri med tid. Om modernisme, filmisk avantgarde og videokunst" på Landmark, Bergen kunsthall tirsdag 28. januar kl. 18-20.

Til toppen