Søk
Arrangement
Åpning: Asbjørn Blokkum Flø   Landmark  Klubb


Åpning av Asbjørn Blokkum Flø: Dobbeltgjenger.
ASBJØRN FLØ
DOBBELTGJENGER
ÅPNING 21. mars kl 19:30
UTSTILLING 22. mars – 30. mars


I en stedsspesifikk lydinstallasjon av komponisten og lydkunstneren Asbjørn Blokkum Flø transporteres lyden fra Landmark over til kunsthallens største sal. Tittelen referer til ideen om dobbeltgjengeren, et fenomen som har en lang tradisjon både i skjønnlitteratur og folketro. I verket forflyttes den uorganiserte, kaotiske lyden fra et sosialt rom (Landmark) over til et mer kontemplativt kunstrom. Her presenteres lyden fra Landmark i bearbeidet, analysert form – som en abstrahert, klanglig skyggeversjon av den ”virkelige verden”.

Asbjørn Blokkum Flø har gjennom en rekke installasjoner arbeidet frem en kunstnerisk praksis der klingende lyd og eksistensielle problemstillinger undersøkes parallelt. Arbeidene behandler lyden på samme tid både som meningsbærende kommunikasjon og som rent abstrakt klangmateriale, og i sine tidligere arbeider har han behandlet både spesifikke steder så vel som musikkhistoriske objekter. I Norge et lydrike (2002) ble lydstrømmer fra hele Norge rekontekstualisert gjennom en lydinstallasjon på Oslo Sentralbanestasjon, mens Richard Wagners 15 timers opera Der Ring des Nibelungen ble komprimert til en ett sekund lang musikkhistorisk elementærpartikkel i installasjonen Ragnarok (2011). Disse verkene befinner seg innenfor en kritisk lydkunsttradisjon, men Fløs arbeider er likevel oftere sanselige og umiddelbare, enn de er kjølige og teoritunge.

Installasjonens tittel refererer til ideen om dobbeltgjengeren. Fra den nordiske folketroens forestilling om vardøger til 1800-tallets forfattere som Edgar Allan Poe og Mary Shelley finner vi denne skyggeløse tvillingeksistensen som formidler tegn og varsler på tvers av tid og rom. Selv om dobbeltgjengeren i første omgang tilsynelatende fremstår som et speilbilde av virkeligheten, kan den vise seg å være en budbringer av sykdom, fare eller død.

I installasjonen brukes begrepet til å undersøke sosiale kommunikasjonsstrukturer, speilet i installasjonens urovekkende klanglige tilstedeværelse. Gjennom dobbeltgjengerens forflytning av rommets lyd, forskyves det auditive fokuset, og på denne måten fremviser Flø det sosiale rommets skjulte sider. Dobbeltgjengeren blir en skyggeversjon av den virkelige verden, et sted hvor ubevisste strukturer kan tre frem. 


Lyden av det sosiale rommet kan virke kaotisk, men under overflaten finnes det mønstre; fra monolog til dialog, fra kaos til gjenkjennelige strukturer. I Dobbeltgjenger undersøkes disse strukturene ved å reposisjonere dem fra sin opprinnelige situasjon til en installasjon hvor disse mønstrene og strukturene tydeliggjøres. Samtidig er installasjonen også en undersøkelse av rommets klanglige karakter. Lyden av det sosiale rommet har en egenverdi som klanglig erfaring, utover språk og mening. Den auditive kommunikasjonen fungerer direkte og emosjonelt.

I installasjonen undersøkes denne klanglige dimensjonen gjennom en rekke metallobjekter. Syv store metallplater fyller rommet, og aktiveres av mekaniske hammere. Disse akustiske lydobjektene blir igjen aktivert av strukturene fra det tilstøtende rommet, og omgir lytteren med et bredt spekter av akustiske metallklanger. Det er gjennom disse klangene at installasjonen undersøker strukturene i det sosiale rommet, og i denne skyggeversjonen oppstår et eget sett med potensielle innsikter.

Asbjørn Blokkum Flø, er født i Volda, og bor i Oslo. Flø har komposisjonsutdannelse fra Norges Musikkhøgskole. Siden 1999 har han jobbet som frilans komponist og lydkunstner med fokus på instrumentalmusikk, elektronisk musikk og lydkunst for radio og installasjoner.

Elektronikkutvikling: Hans Wilmers
Programvareutvikling: Hans Wilmers, Asbjørn Blokkum Flø
Elektronikkproduksjon: Asbjørn Blokkum Flø, Thom Johansen, Henrik Sundt, Hans Wilmers
Finmekanikk: Tom Ingebricson og Kjeller Modellverksted
Platearbeid og sveisekonstruksjon: Jørgen Andersen, Finn Knapper, Dagfinn Langseth og Castor mekaniske verksted

Takk til: Bergen Kunsthall, Borealis, Yngve Breivik, Magnus Bugge, Armin Bårdseth, Halvard Djupvik, Tor Jørgen van Eijk, Fellesverkstedet og Graham Hayward, Emil Kristoffer Gustafsson, Tor Halmrast, Kjell Tore Innervik, Thom Johansen, Lars Kjemphol, Jørgen Larsson, Lydgalleriet, Astrid Midtbø, NOTAM, Jøran Rudi, Ståle Stenslie, Eva Birgitte Storrusten, Henrik Sundt, Erla Silfá Hordvik Thorgrímsdóttir, Anders Tveit, og Hans Wilmers.

Produsert av Bergen Kunsthall og Lydgalleriet i samarbeid med Borealis.

Støttet av Norsk kulturråd, Norsk musikkfond, NOTAM, og Oslo kommune.

Installasjonen er en del av KLANGKAMMER

Til toppen