Søk
Arrangement
Plattform presenterer Reform   Landmark  Klubb


Lansering av antologien Reform
Gratis inngang!

Program:
Visning av filmen Hellenerne - En kamerakoreografisk appropriation af Der Rechte Weg (2013) av Eva la Cour og Kristian Poulsen.
Innlegg av Eirik Vassenden: "LIV og livsdyrking som reform og protest".
Presentasjon og lansering av publikasjonen "Reform" ved redaktørene Johanne Løgstrup (publik), Åse Løvgren og Karolin Tampere.
Vera Dvale står for musikken utover kvelden.

Med publikasjonen Reform avrundes en flerårig kunstnerisk undersøkelse av det ivrig benyttede politiske redskapet "reform". Ordets kompleksitet og flertydighet utfoldes i denne boken ut fra kunstneriske, teoretiske og visjonære perspektiver. Hensikten er å trenge under huden på det som synes å være et mer og mer slitt, men også maktfullt begrep. Reformenes tidligere og mere positive forandringspotensialer blir trukket fram, fra perioder i den skandinaviske historie da ordet hadde en annen betydning, fra de store reformene innenfor stemmerett, fremvekst av velferdsstaten og kvinners deltakelse i yrkeslivet til ikke-organiserte reformbevegelser som oppstod rundt 1900-tallet, som så på hverdagslivets utfordringer som ernæring og samlivsformer blant annet. Disse tyskforankrede Lebensreform-bevegelser og den nordiske vitalisme sto for visjonære idéer og nye leveformer, der hverdagen, kunsten og forandringspotensialer smeltet sammen.

Med bidrag fra billedkunstnere, skribenter og forskere, som presenterer deres forestillinger om begrepet og våre muligheter for fremtiden, graver boken et spadestikk dypere for å avdekke og reflektere over andre sider av reformenes betydning i dag.

Professor Eirik Vassenden ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen vil holde innlegget: “LIV og livsdyrking som reform og protest”, der han tar for seg vitalismen som var en idéstrømning og en viktig filosofisk impuls omkring århundreskiftet 1900. Det var en viktig kulturkritisk og i noen varianter også sivilisasjonskritisk tenkemåte, som både kunne inneholde kritikk av det bestående og (mer eller mindre utopiske) forslag til hvordan det bestående kunne reformeres gjennom en vektlegging av det naturlige og livsfremmende. I sitt innlegg vil Eirik Vassenden gi en introduksjon til vitalismen, og peke på hvordan dens tanker om gjennomgripende samfunnsomveltninger kan gjenfinnes i vår egen samtid.

I videoverket Hellenerne – En kamerakoreografisk appropriation af Der Rechte Weg lot billedkunstnerne Eva La Cour og Kristian Poulsen seg inspirere av en vitalismegruppe fra Danmark som kalte seg for Hellernerne fra Refnæs – en gruppe som i begynnelsen av det 20. århundret levde ut drømmen om et annet samfunn og bosatte seg i et naturskjønt og øde område for en kortere periode. En annen inspirasjonskilde var filmen Der Rechte Weg av den sveitsiske kunstnerduoen Fischli & Weiss fra 1983, hvor den omtalte naturdyrkelsen ironiseres over. I filmen ser vi to karakterer som diskuterer muligheten av en tilbaketrekning til naturen som mulighet i dag. De diskuterer likeledes kunstens betydning. Her er holdningen at kunstens rolle er å påvirke og transformere samfunnet, og derfor betraktes de utopiske bevegelser i kunsten som gode og viktige. Bidraget gjør det dog også klart at så godt som alle disse tiltakene for å oppnå og leve ut den utopiske tanken er gått fra å være realpolitiske ønsker til å bli ren estetikk, som har endt med å kun fungere symbolsk.

Bokprosjektet Reform baserer seg på et tett samarbeid mellom institusjonene publik (Danmark), Konsthall C (Sverige) og Bergen Kunsthall (Norge), som foruten selve publikasjonen har resultert i seminarer, utstillinger samt presentasjoner av soloprosjekter. Alle disse kunstneriske bidragene er representert i utgivelsen, enten som dokumentasjon, refleksjon eller videre bearbeidelse. Foruten kunstnerbidragene består boken også av artikler og intervjuer med inviterte skribenter som grunner over og utdyper de ulike temaer som er omdreiningspunktene for de kunstneriske produksjonene.

Boken inneholder bidrag fra Michael Baers, Eva la Cour & Kristian Poulsen, Stephan Dillemuth, Kajsa Ekis Ekman, Henriette Heise, Frans Jacobi, Steen Nepper Larsen, Johanne Løgstrup, Åse Løvgren, Berit Nørgaard, Karen Mette Fog Pedersen, Nis Rømer, Christian Schmidt-Rasmussen, Sille Storihle, Karolin Tampere, Johan Tirén og Eirik Vassenden

Redaksjon: Johanne Løgstrup, Åse Løvgren og Karolin Tampere

Publikasjonen er på norsk, svensk og dansk.

Reform utgis av forlaget Antipyrine (Danmark) og Bergen Kunsthall (Norge).

Utgivelsen er blitt mulig ved økonomisk støtte fra Statens Kunstfond, Nordisk Kulturfond, Ny Carlsbergfondet og Bergen Kunsthall.

Til toppen