Søk
Arrangement
Sykkelseminaret MOVE   Upstairs  SeminarBergensprogrammet, Sykkelbyen Bergen og Bergen Arkitekthøgskole har inngått et samarbeid for å gi inspirasjon og idéer til hvordan vi kan ta neste steg i å tilrettelegge byen vår for de syklende. Dette har resultert i masterkurset Move på Bergen Arkitekthøgskole og et todagers seminar om planlegging, utvikling og design av infrastruktur for syklister.

Vi ønsker velkommen til arkitekter, ingeniører, samfunns- og transportplanleggere, da spesielt til de som ikke jobber med sykkelplanlegging til daglig.

Ved ledige plasser er kurset åpent for studenter og andre interesserte.

Seminar 1: 29. september 12.00 – 15.30
Planleggingen av sykkelinfrastruktur + Bikes vs. Cars på BIFF 17.00.

Seminar 2: 22. oktober 09.00 – 15.00
Utvikling og Design av sykkelinfrastruktur

Forpliktende påmelding på:
http://kurs.hfk.no/Kurs-og-konferansar/2015/Sykkelseminar-MOVE/Til toppen