Søk
Arrangement
KLIMAPARTNERE – et effektivt bidrag til en grønnere region   Upstairs  Foredrag


Klimaforedrag av Helene Frihammer – arrangert av Besteforeldrenes klimaaksjon.
– I både Agder og Hordaland er Klimapartnere nettverk godt etablert, med totalt 56 offentlege og private verksemder som representerer over 60 000 tilsette. Visjonen for nettverkssamarbeida er å være effektive bidrag til grønare regionar. Målet er å systematisk redusere verksemder sine klimagassutslepp og stimulere til grøn samfunns- og næringsutvikling, skrive Frihammer hos Energi og klima.

Foredragsholder Helene Frihammer er ansatt i Norsk Klimastiftelse som prosjektleder for Klimapartnere Hordaland. Hun er selverklært endringsagent med bred erfaring fra det private næringsliv med prosjektledelse, endringshåndtering og forretningsutvikling. Hun er glødende opptatt av strategisk samfunnsansvar, bærekraft og av å skape grønne regioner.

Klimapartnere er en arena for offentlig-privat nettverksbygging og en plattform for utøving av samfunnsansvar. Grønn forretningsutvikling er et hovedsatsingsområde. Medlemskap er åpent for både private og offentlige virksomheter og som forplikter seg til å:

  • Utarbeide årlig rapport over egne utslipp av klimagasser (klimaregnskap), samt lage planer og gjøre tiltak for å redusere disse.

  • Gjennomføre miljøsertifisering eller innføre miljøstyringssystemer (Miljøfyrtårn, ISO eller tilsv.).

  • Delta på partnerarrangementer med representanter fra toppledelsen.

  • Jobbe for å utvikle produkter eller tjenester som har fokus på å redusere utslipp.


  • Foredraget finner sted 18.00-19.30 i Upstairs, andre etasje i Bergen Kunsthall.

    Til toppen