Søk
Arrangement
Plattform Boklansering Fredrik Værslev og Ina Blom foredrag   Landmark  Boklansering, Foredrag


Boklansering: Fredrik Værslev "All Around Amateur" og forelesning med kritiker og skribent Ina Blom, "Sympathy for the Zombie"

Publikasjon
Fredrik Værslev
All Around Amateur
Tekster av Ina Blom, Martin Clark, Anne Pontégnie og Steinar Sekkingstad
Utgitt av Bergen Kunsthall, Le Consortium og Sternberg Press, 2016

I anledning utstillingen utgis en ny publikasjon, designet av Fraser Muggeridge studio. Boken kommer i to ulike utgaver som hver inneholder 320 bilder, scannet direkte fra overflaten til åtte av Værslevs nye malerier. Hvert maleri avgir 80 bilder som presenteres i boken i rekkefølge fra venstre mot høyre, fra toppen av bildet til bunnen. De to versjonene av boken inneholder henholdsvis de første fire, og de siste fire, maleriene fra en av veggene i utstillingen. Til sammen inneholder de to bøkene hele denne serien på åtte malerier, fordelt over tilsammen 640 bilder, reprodusert i 1:1 størrelse.


Værslevs utstilling i Bergen Kunsthall er hans største separatut­stilling hittil, og vil bestå av to distinkt ulike serier med nye ma­lerier. Den ene verksgruppen vil bli integrert i Bergen Kunsthalls modernistiske utstillingsarkitektur, som en nitid planlagt arkitek­tonisk installasjon av malte lerreter. I den andre serien samarbei­der han med kunstnere som Matias Faldbakken, Stewart Uoo, Josh Smith og Allison Katz, i et stort antall nye verk til sin stadig voksende gruppe av «hyllemalerier».

Utstillingen vil turnere til Le Consortium i Dijon i Frankrike, 18. november 2016 - 19. februar 2017, hvor de samme to verksgruppene vil bli presentert på nytt, og i respons til en svært annerledes utstillingsarkitektur. De to utstillingene kan sees som kapitler i et helhetlig prosjekt, hvor Værslev utforsker maleriets evne til å definere, eller gå i dialog med, kjente og nærmest ikoniske utstillingsrom, parallelt med den evig pågående dialogen med maleriets egne historier og posisjoner.

Fredrik Værslev (f. 1979) bor og arbeider på Vestfossen og i Drammen.

Til toppen