Søk
Arrangement
BerGIS – URBANE LANDSKAPER Landmark  Klubb


Dato: Onsdag 29. Oktober 2008
Tid: 19.00
Billetter: Gratis inngang!
Hvordan kan ”tørre” historiske data gi grunnlag for en levende, interaktiv fremstilling av Bergens utvikling gjennom tidene? BerGIS-systemet gir svaret, og søker å representere både tid og rom – samtidig.

Onsdag 29. oktober inviterer Den norske historiske forening (HIFO) Bergen til presentasjon av BerGIS-systemet. BerGIS er et historisk GIS – Geografisk Informasjons System. Systemet er en del av forsknings- og undervisningsprosjektet ”Urbane Landskap” ved UiB. Her står sammenhengene mellom byens fysiske, økonomiske og sosiale struktur sentralt, og prosjektets hovedmål er å studere bysamfunn og tilføre ny kunnskap om bysamfunnet. Hver tidsepoke har satt sine spor i bylandskapet, og denne mosaikken er vår innfallsport til å få kunnskap om historiske fenomener og prosesser. Tilnærmingen ”urban morfologi” har gitt mye viktig inspirasjon til prosjektet. På møtet 29. oktober vil alle interesserte få demonstrert hvordan BerGIS kan gi oss ny og spennende innsikt om bysamfunnets utvikling. Innledere er primus motorer for prosjektet ved Universitetet i Bergen – førsteamanuensis Geir Atle Ersland (Senter for middelalderstudier) og førsteamanuensis Arne Solli (Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap).

HIFO Bergen ønsker alle interesserte velkommen til en engasjerende og interaktiv presentasjon av et spennende prosjekt.

Mer informasjon: http://www.hist.uib.no/hifo/
Til toppen