Søk
Arrangement
Filosofikafeen Hybris   Landmark  Klubb


Den illegale innvandreren – vår tids fredløse? De papirløse mangler identitet og står uten grunnleggende rettigheter som helse og utdanning. Er en ny underklasse i ferd med å vokse frem?
Gratis inngang!

Den franske filosofen Alain Badiou har som politisk prinsipp at der man arbeider og bor, der hører man til, men vestens historie, normer, og juridiske systemer virker ikke å kunne fange opp og inkludere den som kommer utenfra, i dette tilfellet den ulovlige innvandreren. Hvordan tar vi imot flyktninger og asylsøkere i Norge? Spørsmålet er stadig aktuelt, også for filosofien, og filosofikafeen Hybris inviterer derfor til filosofisk samtale om makt og rett i innvandringsdebatten.

Jon Ole Martinsen, rådgiver ved Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) og koordinator for kampanjen Ingen mennesker er ulovlige, vil holde et innlegg om de papirløses situasjon i Norge, det juridiske rammeverket, og hva vi eventuelt kan gjøre. Bør lovverket mykes opp, slik flere store EU-land har gjort de senere årene? Finnes det rom for humanitet innenfor lovverket?

Torgeir Skorgen, forfatter og førsteamanuensis på Filosofisk Institutt ved Universitetet i Bergen, vil diskutere hvordan mennesker blir utestengt fra å delta i arenaer for deltakelse og anerkjennelse, med utgangspunkt i Zygmunt Baumanns teori om de utilsiktete utstøtningsmekanismene i moderne kapitalistiske samfunn som skaper såkalte ’wasted lives’, og Giorgio Agambens teori om det nakne livet, unntakstilstanden som bare den suverene statsmakten kan skape og som kan sies å være situasjonen til de papirløse i dagens samfunn. Kan det nakne livet gjøre krav på en verdighet som forplikter oss på tvers av nasjonale og internasjonale lover og konvensjoner og det rettslig formale menneskeverdet?

--

Filosofistudentene på høyden vil med Filosofikafeen bringe faget utenfor instituttets vegger og invitere ulike interessante stemmer til å gi filosofiske perspektiver på tema som fortjener en ny innfallsvinkel.

Kveldene vil være åpne fora for filosofisk refleksjon, gjerne i møte med andre fag. Filosofikafeen er alt annet enn en ex.phil-forelesning.

filosofikafeen.b.uib.no

Til toppen