Søk
Arrangement
Landmark 10år - Meet my Whitecube   Landmark  Klubb


Med: Entree, Bergen Kjøtt, Ytter, Trykkerliet, Volt. Knipsu, Premiss, Rov, Ctrl+Z, Hellebou, Tag Team, Curate, Rakett og Wrap.
Gratis inngang!

I løpet av de ti årene Landmark har eksistert har kunstsenen i Bergen utvidet seg betraktelig. Det finnes i dag en rekke uavhengige prosjekter som formidler samtidskunst gjennom ulike plattformer. Det er sjelden at det selvorganiserte kunstfeltet får anledning til å møtes på egne premisser.

Denne kvelden vil gi en unik innsikt i prosjekter som er med å prege kunstarenaen i Bergen i dag. Gjennom korte selvpresentasjoner vil aktører få mulighet til avdekke sine kunstneriske målsetninger og aktivitet.

Ideen om å samle kunstfeltet til selvpresentasjoner var det som startet konseptet i 2004, av ulike grunner lot det seg ikke gjennomføre den gang. Det er derfor ekstra gledelig at det lar seg gjøre i 2011 som det aller siste arrangement under tittelen Meet my Whitecube.

Til toppen