Søk

Kunsthistorier

Kunsthistorier er et kurs som blir holdt av kunsthistoriker Hilde Marie Pedersen og kunstner Håkon Holm-Olsen.

Kurset består av syv foredrag om kunst. Foredragene vil ta for seg ulike tilnærminger til kunsthistorien generelt eller være mer rettet mot spesifikke kunstnere/kunstverk. Relasjonen kunst og samfunn er en viktig innfallsvinkel for foredragene, men også det å presentere en historie om kunst som skiller seg fra en mer tradisjonell og kronologisk fremstilling av kunsthistorien. Hver sesong tar for seg nye kunsthistorier.

Kurset går over 7 onsdager x 2 timer inkl. kaffepause m/utvalgt sjokolade

Informasjon og oppstart for neste kurs vil bli lagt ut senere. For nærmere informasjon, ta kontakt på


Til toppen