Søk
Formidling
Skoler

Bergen Kunsthall ønsker alle skoleklasser hjertelig velkommen til en morsom og lærerik omvisning i våre utstillinger. I Bergen Kunsthall har vi stadig skiftende utstillinger, med tilrettelagt program for skoleklasser til hver utstilling.

Vårt formidlingsprogram er en del av den kulturelle skolesekken, og er gratis for grunnskolen.

Metode og mål
Vi vektlegger en kunstformidling der begreper som dialog, opplevelse og aktivitet er viktige. Sammen med barna blir ulike fenomener i samtidskunsten diskutert og studert. Vår formidlingsform består av en teoretisk og en praktisk del. I den praktiske delen tar vi opp ulike kunstuttrykk som elevene har fått kjennskap til i utstillingen, og arbeider videre med disse. Vårt mål er at samtale og konkretisering skal øke forståelsen for samtidskunsten, samt utvide barnas kommunikative kompetanse innenfor kunstfeltet.

Vi tilbyr omvisninger for skoler på følgende dager:
Mandag - fredag kl. 08:30 – 16:00

For mer informasjon om de ulike programmene og påmelding kan dere ta kontakt med Hilde Marie Pedersen,
Rasmus Meyers allè 5, 5015 Bergen,
Tlf. 94015056
E-post:


1. - 4. trinn
THE OCEAN Stedsspesifikt forskningsprosjekt knyttet til utstillingen 30. august - 28. oktober Utstillingen The Ocean tar for seg Bergens tilknytning til havet, og hvilke følger det har hatt for byen, samt en utforskning av havet generelt. Vi skal utforske noen steder i Bergen!
Tid 3 t

Hvilken betydning har havet hatt og har for Bergen? Hvor godt kjenner vi til historien bak de ulike stedene byen vår består av? I høst inviterer vi skoleklasser til å være med oss på en utforskning av noen steder i Bergen, som alle vil være knyttet til høstens store utstilling The Ocean. The Ocean handler om Bergens tilknytning til havet, med hele 27 kunstnere som på ulike måter har brukt tid på å utforske dette. Utstillingen vil undersøke hvordan byens identitet er knyttet til sjøfart, handel, vann, arkitektur med mer, og vil være interessant for alle som ønsker en dypere innsikt i byens historie. Byens beliggenhet ved havet har vært bestemmende for byens utvikling gjennom utveksling og kontakt med omliggende distrikt, andre landsdeler, Europa og resten av verden. Store deler av vår historie er skrevet rundt hendelser knyttet til sjøen! Utstillingen The Ocean vil fylle hele Kunsthallen, men den vil også okkupere flere steder ute i byen.

Skoleklassen vil bli definert som en forskergruppe, der elevene har ulike roller og verktøy/metoder for å innhente informasjon om stedet vi besøker. På stedet vil elevene få en innføring i stedets betydning for byens utvikling og koblingen til havet, både historisk og i et nåtidig perspektiv. Hvordan kan vi bruke informasjon og kunnskap om fortiden for å tolke nåtiden? Hvilke spor kan vi finne som gir oss kunnskaper om stedet vi skal utforske? Hvordan brukes det i dag? Ulike prøver og registreringer må foretas for å forsøke å forstå stedet og dets betydning.

VERKSTED:
Elevene skal ta ulike prøver av et sted, tegne stedet, studere plantelivet på stedet, og samle inn nok informasjon om stedet til å kunne lage en såkalt profil til det stedet man har undersøkt, som senere skal stilles ut i Bergen Kunsthall.

MÅL:
Elevene skal bli bevisst sammenhengen mellom et sted og identitet og tilhørighet knyttet til stedet. Stedsspesifikke prosjekter er en del av samtidskunsten, og har vært viktig for å etablere en forbindelse mellom kunst og stedet kunsten er laget på.
Program hele året Bli med å utforske skulpturene i Byparken!
Tid: 45 min – 1t

Bergen Kunsthall er plassert midt i Byparken i Bergen, omgitt av mange skulpturer som man gjerne går forbi daglig uten egentlig å se dem. Alle har sin historie, og flere av dem viser også til vår by sin historie. Gjennom en tur i parken rundt Lille Lungegårdsvann skal vi bli nærmere kjent med flere av skulpturene, samt kunstnerne bak. Det er flere kjente norske kunstnere som står bak utformingen av skulpturene, blant annet Arnold Haukeland, Gustav Vigeland og Knut Steen er representert her.

Skulpturene i parken viser en utvikling fra den helt tradisjonelle skulpturen til den modernistiske, noe vi også skal ta for oss. Vi skal i tillegg snakke om offentlig skulptur generelt, og snakke litt om debatten som alltid oppstår når det gjelder utsmykking i byen. Dette er også en fin åpning for et videre arbeid om Bergens historie, eller elevene kan ta for seg en av skulpturene og jobbe videre med skulptur og kunstnere på skolen.
5. - 7. trinn
THE OCEAN Stedsspesifikt forskningsprosjekt knyttet til utstillingen 30. august - 29. oktober Utstillingen The Ocean tar for seg Bergens tilknytning til havet, og hvilke følger det har hatt for byen, samt en utforskning av havet generelt. Vi skal utforske noen steder i Bergen!
Tid 3 t

Hvilken betydning har havet hatt og har for Bergen? Hvor godt kjenner vi til historien bak de ulike stedene byen vår består av? I høst inviterer vi skoleklasser til å være med oss på en utforskning av noen steder i Bergen, som alle vil være knyttet til høstens store utstilling The Ocean. The Ocean handler om Bergens tilknytning til havet, med hele 27 kunstnere som på ulike måter har brukt tid på å utforske dette. Utstillingen vil undersøke hvordan byens identitet er knyttet til sjøfart, handel, vann, arkitektur med mer, og vil være interessant for alle som ønsker en dypere innsikt i byens historie, Bergens beliggenhet ved havet har vært bestemmende for byens utvikling gjennom utveksling og kontakt med omliggende distrikt, andre landsdeler, Europa og resten av verden. Store deler av vår historie er skrevet rundt hendelser knyttet til sjøen! Utstillingen The Ocean vil fylle hele Kunsthallen, men den vil også okkupere flere steder ute i byen. I vårt forskningsprosjekt skal vi se nærmere på flere av disse stedene.

Skoleklassen vil bli definert som en forskergruppe, der elevene har ulike roller og verktøy/metoder for å innhente informasjon om stedet vi besøker. På stedet vil elevene få en innføring i stedets betydning for byens utvikling og koblingen til havet, både historisk og i et nåtidig perspektiv. Hvordan kan vi bruke informasjon og kunnskap om fortiden for å tolke nåtiden? Hvilke spor kan vi finne som gir oss kunnskaper om stedet vi skal utforske? Hvordan brukes det i dag? Ulike prøver og registreringer må foretas for å forsøke å forstå stedet og dets betydning.

VERKSTED:
Elevene skal ta ulike prøver av et sted, tegne stedet, studere plantelivet på stedet, og samle inn nok informasjon om stedet til å kunne lage en såkalt profil til det stedet man har undersøkt, som senere skal stilles ut i Bergen Kunsthall.

MÅL:
Elevene skal bli bevisst sammenhengen mellom et sted og identitet og tilhørighet knyttet til stedet. Stedsspesifikke prosjekter er en del av samtidskunsten, og har vært viktig for å etablere en forbindelse mellom kunst og stedet kunsten er laget på.
Program hele året

Bli med å utforske skulpturene i Byparken!!


Tid: 45 min – 1t

Bergen Kunsthall er plassert midt i Byparken i Bergen, omgitt av mange skulpturer som man gjerne går forbi daglig uten egentlig å se dem. Alle har sin historie, og flere av dem viser også til vår by sin historie. Gjennom en tur i parken rundt Lille Lungegårdsvann skal vi bli nærmere kjent med flere av skulpturene, samt kunstnerne bak. Det er flere kjente norske kunstnere som står bak utformingen av skulpturene, blant annet Arnold Haukeland, Gustav Vigeland og Knut Steen er representert her. Skulpturene i parken viser en utvikling fra den helt tradisjonelle skulpturen til den modernistiske, noe vi også skal ta for oss. Vi skal i tillegg snakke om offentlig skulptur generelt, og snakke litt om debatten som alltid oppstår når det gjelder utsmykking i byen. Dette er også en fin åpning for et videre arbeid om Bergens historie, eller elevene kan ta for seg en av skulpturene og jobbe videre med skulptur og kunstnere på skolen.

Kunsthistoriekurs


Kan et sykkelhjul være kunst?
Tid: 1,5 - 2 t

Er den moderne kunsten umulig å forstå? Hva er kunst hvis alt kan gjøres til kunst? Utsagn som ”det der er ikke kunst!” har vært vanlig helt fra den moderne kunstens begynnelse. Utsagnet sier noe om våre forventninger til selve kunstverket. I vårt kurs om den moderne kunsten vil elevene bli kjent med flere sider ved kunsten, og få et innblikk i kunsthistorien fra renessansen og frem til i dag. Elevene vil få kjennskap til sentrale epoker, kunstuttrykk og kunstnere gjennom digitale bilder og aktiv deltagelse. De skal diskutere bilder og finne viktige metoder og motiver kunstnerne har brukt i sine verk. Kurset kan kombineres med en omvisning i pågående utstilling.
8. - 10. trinn
THE OCEAN Stedsspesifikt forskningsprosjekt knyttet til utstillingen. 30. august - 29. oktober Utstillingen The Ocean tar for seg Bergens tilknytning til havet, og hvilke følger det har hatt for byen, samt en utforskning av havet generelt. Vi skal utforske noen steder i Bergen!
Tid 3 t

Hvilken betydning har havet hatt og har for Bergen? Hvor godt kjenner vi til historien bak de ulike stedene byen vår består av? I høst inviterer vi skoleklasser til å være med oss på en utforskning av noen steder i Bergen, som alle vil være knyttet til høstens store utstilling The Ocean. The Ocean handler om Bergens tilknytning til havet, med hele 27 kunstnere som på ulike måter har brukt tid på å utforske dette. Utstillingen vil undersøke hvordan byens identitet er knyttet til sjøfart, handel, vann, arkitektur med mer, og vil være interessant for alle som ønsker en dypere innsikt i byens historie, Landskapet mellom Lungegårdsvann, Puddefjorden, Vågen og Øygarden vært bestemmende for byens utvikling gjennom utveksling og kontakt med omliggende distrikt, andre landsdeler, Europa og resten av verden. Store deler av vår historie er skrevet rundt hendelser knyttet til sjøen! Utstillingen The Ocean vil fylle hele Kunsthallen, men den vil også okkupere flere steder ute i byen. I vårt forskningsprosjekt skal vi se nærmere på flere av disse stedene.

Skoleklassen vil bli definert som en forskergruppe, der elevene har ulike roller og verktøy/metoder for å innhente informasjon om stedet vi besøker. På stedet vil elevene få en innføring i stedets betydning for byens utvikling og koblingen til havet, både historisk og i et nåtidig perspektiv. Hvordan kan vi bruke informasjon og kunnskap om fortiden for å tolke nåtiden? Hvilke spor kan vi finne som gir oss kunnskaper om stedet vi skal utforske? Hvordan brukes det i dag? Ulike prøver og registreringer må foretas for å forsøke å forstå stedet og dets betydning.


VERKSTED:
Elevene skal ta ulike prøver av et sted, tegne stedet, studere plantelivet på stedet, og samle inn nok informasjon om stedet til å kunne lage en såkalt profil til det stedet man har undersøkt, som senere skal stilles ut i Bergen Kunsthall.

MÅL:Elevene skal bli bevisst sammenhengen mellom et sted og identitet og tilhørighet knyttet til stedet. Stedsspesifikke prosjekter er en del av samtidskunsten, og har vært viktig for å etablere en forbindelse mellom kunst og stedet kunsten er laget på.
Kunsthistoriekurs "Kan et sykkelhjul være kunst?" Kurset gir en innsikt i kunstens utvikling fra tidlig renessanse frem til i dag. Dette er et av våre faste program, og tilbys hele året.
Tid: 1,5 - 2t
Er den moderne kunsten umulig å forstå? Hva er kunst hvis alt kan gjøres til kunst? Utsagn som ”det der er ikke kunst!” har vært vanlig helt fra den moderne kunstens begynnelse.

Utsagnet sier noe om våre forventninger til selve kunstverket. I vårt kurs om den moderne kunsten vil elevene bli kjent med flere sider ved kunsten, og få et innblikk i kunsthistorien fra renessansen og frem til i dag.

Elevene vil få kjennskap til sentrale epoker, kunstuttrykk og kunstnere gjennom digitale bilder og aktiv deltagelse. De skal diskutere bilder og finne viktige metoder og motiver kunstnerne har brukt i sine verk. Kurset kan kombineres med en omvisning i pågående utstilling.
Videregående skole
Alle våre formidlingsprogram er gratis for skolene. En omvisning varer fra 45 min til 1 time. Hvis dere ønsker verksted i tillegg til omvisning må det beregnes 1,5 timer.
The Ocean 30. august - 29. oktober Opp gjennom tidene har Bergen i stor grad blitt definert ut fra sitt forhold til havet. Byen har vokst frem som et internasjonalt handelsknutepunkt, og er i dag blant de viktigste byene for både oljenæringen og maritim forskning. «The Ocean» bruker dette forholdet til havet som et utgangspunkt for sine undersøkelser.
Tid 1 t Kun omvisning

Hvilken betydning har havet hatt og har for Bergen? Hvor godt kjenner vi til historien bak de ulike stedene byen vår består av? The Ocean handler om Bergens tilknytning til havet, men også om havet generelt. Hele 27 kunstnere har på ulike måter har brukt tid på å utforske havet, og flere kommer med løsninger for hvordan vi kan utnytte ressurser i havet. På grunn av en stadig økende menneskelig aktivitet er fremtiden til havene blant vår tids viktigste problemstillinger. Havene er kilde til et rikt tilfang av nødvendige ressurser, og utgjør et enormt sammenhengende økosystem.

Det er i dag en lang rekke kunstnere som jobber med spørsmål knyttet til økologi, klimaendringer og global geografi. Utstillingen ser på havet fra et lokalt perspektiv. Med utgangspunkt i byen – dens historie og fremtid – belyses havets rolle som både ressurs og infrastruktur, tett sammenvevd med byen selv. Ved å ta for seg konkrete fortellinger og steder, undersøker utstillingen større temaer slik som utvinningen av naturressurser, den globale handelen, kolonihistorier og livet på havet, men også deres påvirkning på hverdagen i byen. Kunstnere og designere presenterer prosjekter som kartlegger konfliktområdene knyttet til havet som tema; som en grense og en kontaktflate, som en ressurs og en fare, og som både en konkret virkelighet og fantasi.

Kunsthistoriekurs "Kan et sykkelhjul være kunst? Kurset gir en introduksjon til kunstens utvikling fra tidlig renessanse frem til i dag. Dette er et av våre faste program, og tilbys hele året.
Tid: 1 - 2 t

Er den moderne kunsten umulig å forstå? Hva er kunst hvis alt kan gjøres til kunst? Utsagn som ”det der er ikke kunst!” har vært vanlig helt fra den moderne kunstens begynnelse.

Utsagnet sier noe om våre forventninger til selve kunstverket. I vårt kurs om den moderne kunsten vil elevene bli kjent med flere sider ved kunsten, og få et innblikk i kunsthistorien fra renessansen og frem til i dag.

Elevene får kjennskap til sentrale epoker, kunstuttrykk og kunstnere gjennom digitale bilder og aktiv deltakelse. Sammen skal vi diskutere bilder og viktige metoder og motiver kunstnerne har brukt i sine verk. Dette er et program som kan ta en time hvis ønskelig, eller man kan avslutte programmet med en omvisning i pågående utstilling. Da vil vi bruke en halv til en time lenger tid.
Kulturkort for ungdom Kulturkortet for ungdom blir delt ut gratis til ungdommer i alderen 16 – 19 år.
Hovedmålet med kulturkortet er at ungdom skal få et bredere kjennskap til kulturtilbudene i fylket, og at de skal benytte seg av andre tilbud enn de som allerede benyttes av ungdom.

I Bergen Kunsthall kan ungdom gå gratis på alle utstillingene med kulturkortet.

Til toppen