Søk

Bilder fra formidlingsprogramHer kan dere finne bilder fra våre ulike formidlingsprosjekter. Sidene vil oppdateres jevnlig.

Mylder 2016

Mylder 2014

Mylder 2013

Mylder 2012

Mylder 2011

Mylder 2010MYLDER 2018 - Hjem
Årets Mylder fikk navnet Hjem av kunstner Åsne Eldøy, som hadde ansvar for både verksted og avsluttende utstilling. Mylder arrangeres som vanlig i tilknytning til Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB sin masterutstilling for kunst.

I tre morsomme og travle uker har barn fra ulike skoler i Bergen vært på besøk i Bergen Kunsthall. De har vært med på en omvisning i årets Masterutstilling, og deretter har de laget trykk sammen med kunstner Åsne Eldøy. Elevene arbeidet med monotrykk ved bruk av akryl, 3 farger, lag på lag. Farge ble først valset på en plate av pleksiglass, deretter ble et motiv laget på platen ved hjelp av bomullspinne, og platen ble til slutt trykket mot papir ved hjelp av håndkraft/valse. Prosessen gjentas, neste plate trykkes over og skaper nye motiver og møter i fargen. Åsne var ferdig med sin master i kunst ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB, i 2017, og arbeider med fotografi og trykk. Hun tar ofte utgangspunkt i spørsmålet - hva er et hjem? - når hun lager kunst, noe som også ble temaet for bildene som barna arbeidet med i verkstedsdelen. Resultatet av disse tre ukene ble presentert for et åpent publikum 5. og 6. mai.Skoler som har vært med på prosjektet: Apelthun (4. trinn) Holen (1. trinn, 3. trinn) Lyshovden (1. trinn), Mjølkeråen (3. trinn) Montessori (4 – 7.trinn) Møhlenpris (3., 4. trinn), Olsvik (2., 3. trinn.), Skjold (2. trinn) St. Paul (6. trinn) Tertnes (2., 7. trinn)


Åsne Eldøy (født 1987, Bergen) avsluttet sin utdanning ved Kunstakademiet i Bergen (KHiB/UiB-KMD) våren 2017. Eldøy har bakgrunn fra fotojournalistikk og en sterk interesse for historie og naturvitenskap. Eldøy arbeider innenfor uttrykkene fotografi, grafikk, publikasjon og installasjon. Med en fotografisk tilnærming vises en virkelighet hvor skille mellom historiefortelling og dokumentasjon utviskes, hvor grensene forskyves via undersøkelser, samarbeid og kombinasjon av ulike fagfelt og diskurser.

MYLDER 2017
Årets Mylder fikk navnet Byen av kunstner Kay Arne Kirkebø, som hadde ansvar for både verksted og avsluttende utstilling. Mylder arrangeres som vanlig i tilknytning til Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB sin masterutstilling for kunst.
Mylder 2017 ble innledet med en formidling av masterutstillingen, hvor vi snakket om ulike sider ved samtidskunsten. Blant annet ble begreper som prosess, bevegelse og performance diskutert i utstillingen.Deretter var det verksted for elevene. Kay Arne arbeider i hovedsak med tegning. så tegning med tusj og blyant ble et naturlig utgangspunkt for verkstedet. Byen som tema er også noe som går igjen i Kay Arne sitt kunstnerskap, og begrepet by og tanker rundt hva en by kan være ble viktige innfallsvinkler til elevenes arbeider. Hver deltaker fikk i oppdrag å lage sin versjon av en by eller noe som hører byen til. Det kunne være noe de selv har opplevd, noe de tenkte var typisk for en by, eller de kunne lage sine egne fremtidsbyer. Resultatet ble et mangfold av byinntrykk.

Takk til skoler og barnehage som har vært med på prosjektet:
Damsgård (7. trinn), Fridalen (5. trinn), Holen (2. trinn, 3. trinn, 4. trinn), Kirkevoll (5. trinn, 7. trinn), Lyshovden (6. trinn), Montessori (4 – 7.trinn), Møhlenpris (3. trinn), Olsvik (2. trinn), Sandgotna (8. trinn), Slettebakken (3 – 7. trinn), Smørås (6. trinn), Eidsvågneset barnehage


Kay Arne Kirkebø (f.1979) bor og arbeider i Bergen. Han har en mastergrad i kunst (2014) fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Kirkebø jobber hovedsakelig med tegning i bilde, -video og –bok/fanzine format. Isometriske bylandskap av ekstrem detaljerikdom og animerte linjer som kontinuerlig beveger seg mellom det flate og romslige er element som går igjen i Kirkebøs kunstnerskap. Han har stilt ut ved blant annet Høstutstillingen, Tegneforbundet, Tag-Team Studio og TULCA Visual Art Festival, og har laget flere bøker med tegninger.
Stedsspesifikke prosjekter i et byrom
Et prosjekt for skoleklasser i samarbeid med kunstnerne Mia Øquist og Anja Ulset
Høsten 2012 inviterte vi kunstnerne Mia Øquist og Anja Ulset til å være med på et stedsspesifikt prosjekt, hvor de fikk i oppdrag å utvikle aktiviteter som ville passe inn på det stedet som prosjektet skulle foregå. Stedet som ble valgt var området rundt rådhuset i Bergen og Gulating, et sted som er midt i byen, med parkeringsplass, asfalt og brostein, og et tre..
Barna fikk forskjellige oppgaver i forhold til det stedet de var på. De skulle lage et kunstverk ved å ta i bruk materialer funnet på stedet:

De brukte tøy for å markere et sted, slik at stedet selv ble mer iøyenfallende og tydelig:Eller de brukte tøy for å kle inn skulpturer eller seg selv, for slik å lage nye former eller markere de formasjonene som allerede fantes på stedet:

De skulle bruke farget kritt for å markere spesielle detaljer ved stedet de var på, eller de måtte tegne en tegning så fort som mulig:Barna skulle også lage bitte små verdener ved å ta i bruk små figurer og forskjellige materialer som de fant på stedet :MYLDER 2015
Årets Mylder fikk navnet PoppOpp av kunstner Anja Ulset, som hadde ansvar for både verksted og avsluttende utstilling. Mylder arrangeres som vanlig i tilknytning til Kunst-og designhøgskolen i Bergen sin masterutstilling.
Prosjekt PoppOpp ble innledet med en formidling av masterutstillingen, og med en introduksjon av begreper som samtidskunst, installasjon og tegning. Deretter var det verksted. Hver deltaker fikk i oppdrag å lage sin egen utstilling i form av en pop-up-bok. Et sammenbrettet ark med fasaden til Kunsthallen var utgangspunktet for workshopen. På innsiden skulle barna tegne, male og lage pop-ups av det de selv ønsket.
Alle som var med på workshopen laget sin egen utstilling i sin egen lille versjon av Bergen Kunsthall.


En vesentlig ide er at tegning på ark, som i utgangspunktet tenkes som flatt og todimensjonalt, kan vokse ut i rommet ved bruk av bretting og folding, og ta en tredimensjonal form.

Takk til skoler som deltok: Christi Krybbe (4. trinn), Damsgård (2. trinn), Eventyrskogen (3. trinn), Haukås (3. trinn), Holen (2. trinn), Krohnengen (7. trinn), Kronstad (4. og 5. trinn), Lone (1. trinn), Møhlenpris (1., 2., 6. og 7. trinn), Montessori (1.-4. trinn), Seljedalen (7. trinn), Smørås (2. trinn)

En (selv)presentasjon av Anja:
Jeg kommer opprinnelig fra Nordmøre, men har bodd i Bergen siden jeg begynte på kunstakademiet i 2004. Etter at jeg ble uteksaminert i 2010 har jeg hatt atelierplass i Bergen Ateliergruppe. Jeg jobber med tegning, tekst og foto, og har gitt ut flere publikasjoner og fanziner i samarbeid med andre kunstnere og forfattere. Sammen med min søster Mari har jeg drevet Distribusjon, et abonnementsbasert kunstnertidsskrift som pågikk mellom 2008 og 2010. I 2012 publiserte jeg boken Bergen Art Guide på Ctrl+Z Publishing, og tidligere har jeg gitt ut Ikke til hjemlån på Samlaget i samarbeid med Mari Ulset, Kjersti Rorgemoen og Agnes Ravatn. Siste soloutstillinger inkluderer Norsk Jord, ROM, Oslo (2014) og Spring Collection, Knipsu, Bergen (2011).
MYLDER 2019 - Tid
Rosa Barba: Et omfattende filmatisk kunstprosjekt
Rosa Barba er en anerkjent film - og installasjonskunstner fra Italia, men med bosted i Berlin. Hennes filmer er veldig annerledes enn for eksempel en kinofilm, og noen av hennes filmer kan ta for seg sprekker i et landskap, bevegelser som repeteres, eller bare bestå av lyd og lys som filmkameraet lager selv. For Barba er filmkameraet like vesentlig som selve filmen, og ofte blir det en del av en større installasjon i rommet. Barba har lenge vært opptatt av tid, og av vår opplevelse av tid, - her og nå og tid som har passert.Tilsvarende er historie viktig for henne. Hva er det som kan peke på ting som har vært, og hvordan kan tid, bevegelse og hendelser leses via spor og avtrykk i for eksempel et landskap?
Elevene arbeidet med skulpturelle objekter laget av materialer som minner om filmens, eksempelvis materiale som minner om de gamle filmremsene som i dagens digitale verden er nesten glemt. En av utfordringene vil være det å lage skulpturer av et materiale som en vanligvis ikke bruker å lage skulpturer av. Elevene måtte tenke rom og volum på en ny måte.

Mange av elevenes arbeider ble lik bilder hengt opp på en vegg, eller rettere sagt bilder rett på vegg:

Eller bilde rett på vindu eller gulv:

Noen av elevene brukte kroppen selv som en del av arbeidet, noe som gav arbeidene helt andre dimensjoner:


Visuelle dikt - prosjekt til Dead Language Poetry av Espen Sommer Eide
Med dagens hastighet forsvinner ett språk hver tiende dag, og av verdens 6000 språk vil omtrent halvparten være borte i løpet av få generasjoner. At et språk kan dø og bli borte er et komplekst tema. Er et glemt språk det samme som et dødt språk? Kan språket bevares og konserveres for ettertiden, eller er et språk bare levende som aktivt bruksspråk mellom mennesker i et samfunn?

Med bakgrunn fra kunst, musikk og filosofi har Espen Sommer Eide brukt forskjellige tilnærmingsmåter for å se på fenomenet.

Hvordan kan vi lage visuelle dikt?
Elevene arbeidet med dikt på en litt annen måte enn kun det skrevne, enten ved å sette sammen objekter som er ladet av betydning, eller klippe ut ordene slik at de fremstår som hull på et papir, som igjen lyssettes for slik å skape en visuell opplevelse av diktet. På ulike måter eksperimenterte elevene med ord, betydninger og form.Til toppen