Søk
Arrangement
Leslie Thornton ZOOM - Peggy and Fred In Hell: Folding (2016)   Landmark, Online  Film


Velkommen til denne visningen av Leslie Thorntons film "Peggy and Fred In Hell: Folding". Filmen blir vist på Landmark, men dersom du ikke kan komme er filmen også tilgjengelig online på våre Vimeo-sider frem til 8. mars.

Gratis og åpent for alle. Påmelding, begrensede plasser.

Meld deg på visningen her.

Ta vare på deg selv og andre. For å hindre smittespredning minner vi alle om 1-metersregelen og god håndhygiene. Vi anbefaler alle å bruke munnbind når de ikke sitter på anviste plasser. Ikke møt opp dersom du føler deg uvel eller har symptomer på luftveisinfeksjon.

Created over 30 years, the full cycle version of the work has been released in numerous episodes and iterations since 1984, here presented in the definitive version, completed in 2016. The film follows two children, “raised by technology”, sole survivors of a post-apocalyptic world invaded by cultural clutter.

Leslie Thornton (b. 1951, Knoxville, Tennessee) is a painter turned video and filmmaker who teaches in the Modern Culture and Media Program at Brown University. Her lush complex works explore the mechanisms of desire and meaning while probing past the boundaries of language and narrative conventions. Thornton's film and media works have been exhibited worldwide, in venues including The Museum of Modern Art, New York; the Whitney Biennial Exhibition; Centre George Pompidou, Paris; Rotterdam International Film Festival; New York Film Festival; capcMusée, Bordeaux; Pacific Film Archives, Berkeley; and festivals in Oberhausen, Graz, Mannheim, Berlin, Austin, Toronto, Tokyo and Seoul, among many others. Her ongoing work Peggy and Fred in Hell was cited in several "Year's Best" lists, including the Village Voice and The New York Times, and she was the only woman experimental filmmaker included in Cahiers du cinema's "60 most important American Directors" issue. Thornton is Professor of Modern Culture and Media at Brown University. Thornton lives and works in New York City and Providence, Rhode Island.

Zoom er Bergen Kunsthalls serie med kunstnerfilmer og -videoer. Denne våren presenterer vi foredrag og visninger med kunstnere som fra ulike ståsteder undersøker hvordan sosialt samspill og maktforhold utøves og forhandles om. Ved å se på historiefortelling som en politisk handling, undersøker disse filmene vår kulturelle og politiske evne til å påvirke historien.Til toppen