Søk
Arrangement
Marte Danielsen Jølbo Plattform   Upstairs  Foredrag


Marte Danielsen Jølbo: Mellom tradisjon og nyskaping – perspektiver på tekstilkunst i Norge i dag

Merk: Arrangementet er gratis men på grunn av begrenset kapasitet og de gjeldende begrensninger må alle forhåndsregistrere seg her

Foredraget blir holdt på norsk. Foredraget blir også strømmet live på våre nettsider, Facebook og Vimeo.
Samtidskunstens bruk av tekstil er preget av lekenhet og fri bruk av materialer, samt stor variasjon i teknikker og uttrykk. Alt dette kan også sies om Elisabeth Haarrs praksis. I dette foredraget bruker Marte Danielsen Jølbo nymaterialisme og «myk logikk» som et teoretisk bakteppe for å diskutere Haarrs senere arbeider i serien Færdaminner, og for å sette arbeidet i sammenheng med andre kunstneriske praksiser og sentrale tendenser på feltet i dag.

Marte Danielsen Jølbo er kurator, skribent og redaktør. Hun er medstifter av Another Space, et prosjektrom og forlag for kunst og arkitektur, og er også medstifter og tidligere redaktør for publiseringsplattformen og residency-programmet Contemporary Art Stavanger. Hun har skrevet og vært redaktør for en rekke essays og kunstpublikasjoner. Jølbo har en bachelorgrad i litteraturvitenskap, og en mastergrad i Moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet. Danielsen Jølbo jobber i dag som kurator i KORO.

Ta vare på deg selv og andre. For å hindre smittespredning minner vi alle om 1-metersregelen og god håndhygiene. Ikke møt opp dersom du føler deg uvel eller har symptomer på luftveisinfeksjon. Vi tar forbehold om eventuelle endringer som følge av smittesituasjonen.

Plattform er støttet av Fritt Ord


Til toppen