Søk
Arrangement
B-Open Seminar Landmark  Klubb


Dato: Fredag 21 november
Tid: 11.00
Gratis inngang!

Seminar på Landmark fredag 21. november, kl 11.00 - 16.00

Ledet og moderert av Samir M'kadmi

Innledere Tine Mareen Buddeberg, Karen O'Brien, Susanne Jaschko, Samir M'kadmi, Peter Fend, Heather Ackroyd

Spørsmål om global oppvarming dreier seg ikke lenger om vi står overfor dramatiske klimaendringer eller ikke, men om hvordan vi skal tilpasse oss disse endringene.
Den globale oppvarmingens dramatiske effekter gir allerede negative utslag på nasjonenes mat og energipolitikk i form av økte matvarepriser, opptøyer, eksportforbud, høye bensinpriser, osv. Den aktuelle finanskrisen vil forsterke dette yterligere.

Tilpasningen, eller The Art of Adaptation er i menneskets natur. Spørsmålet, hvordan skal vi tilpasse oss klimaforandringene, fordrer oss ikke bare til å sette spørsmålstegn ved forandringens omfang og årsakssammenheng, men også ved tilpasningens natur og konsekvenser.

Med B-open seminar 2008 ønsker vi å bringe dette problemkomplekset inn i kunstfeltet. Vi ønsker å drøfte kunst, kunstproduksjon, økonomisk distribusjon og sirkulasjon fra et humanøkologisk perspektiv. Vi vil sette fokus på hvordan kunstnere forholder seg til miljø- og klimaendringene ved å undersøke både kunstneriske fremgangsmåter og arbeidsstrategier. Vi vil drøfte ulike samarbeidsformer og konstellasjoner der kunst, human- og naturvitenskap er arena.

Mer informasjon: www.b-open.noTil toppen