Søk
Arrangement
Plattform: What, How & for Whom   Landmark  Klubb


I anledning Bergen Kunsthall og Jeu de Paume (Paris) sitt samarbeidsprosjekt, hvor to identiske utstillinger av kunstneren Tomo Savić-Gecan presenteres parallelt i Bergen og Paris, inviterer Plattform til et foredrag om kunstneren.
Foredraget holdes av Sabina Sabolovic og Ana Devic fra det kroatiske kuratorkollektivet What, How and for Whom (WHW), kjent blant annet som kuratorer for Istanbulbiennalen 2009.

I tillegg vises Tomo Savić-Gecans nye film, Untitled, 2010, som en loop på Landmark i forkant av foredraget fra kl 17:30.

Live stream av foredrag her fra kl 20:00:

Dersom streamen ikke fungerer kan det være en ide å reloade siden!

Se filmen her fra 17:30

Tomo Savić-Gecans prosjekter utforsker ofte uventede samspill mellom konkrete steder, besøkende til en utstilling og et ikkeeksisterende kunstobjekt. Kunstnerens prosjekter fungerer som ‘tomme’ steder ladet med underliggende spenninger og referanser. Ved å utradere kunstobjektet totalt fra utstillingen, og i stedet fokusere på de fysiske og symbolske dimensjonene ved kunstrommet, undersøker han også hvordan kunstinstitusjoner fungerer på ulike måter. Kunstnerens verker kan sees som en taktisk posisjonering vis-a-vis og innenfor kunstrommets hvite kube – et angivelig tidløst og nøytralt rammeverk, ment for visning av ”autonome” kunstverk.

Startpunktet for WHWs kuratorvirksomhet i Zagreb sammenfaller med en rekke av de prosjektene Tomo Savić-Gecan har jobbet med siden slutten av 1990-tallet. I foredraget vil WHW belyse noen sentrale aspekter ved Savić-Gecans arbeidsmetoder, og perspektiver som de selv deler i sitt arbeid – blant annet gjennom en felles bakgrunn fra Kroatia på 90- og 00-tallet, med de spesifikke sosiopolitiske konnotasjonene denne konteksten medbringer. Foredraget tar sikte på å kontekstualisere Savić-Gecans strategier for dematerialisering, fravær og tomhet i relasjon til arven fra kroatisk og jugoslavisk konseptkunst, og kulturinstitusjonens spesielle status i disse prosjektene.

Visning:
Tomo Savić-Gecan, Untitled, 2010
Fotograf: Jasenko Rasol
Kl 17:30 - 20:00


I forkant av WHW sitt foredrag vises Tomo Savić-Gecans første filmarbeid på Landmark. Filmen vises som en kontinuerlig loop i løpet av ettermiddagen, frem til WHWs foredrag starter. Til dette prosjektet fikk kunstneren bygget en kopi av et rom som finnes i det nedlagte samtidskunstmuseet MSU Zagreb. Rommet på 3,83 x 5,83 meter ble forflyttet til en forlatt utendørskino fra 1950-tallet, i sentrum av Zagreb, hvor kunstneren fikk festet romkonstruksjonen inntil baksiden av det gamle kinolerretet som delvis hadde gått i oppløsning, og plasserte kameraet der fremviseren hadde stått. Sett med kameraets blikk er den fullkomne reproduksjonen av den hvite kuben fra museet, bygget med mye flid og omhyggelig installert bak lerretet, bare så vidt synlig, og bare dersom man vet at man bør se etter den. For Savić-Gecan erstatter ikke filmen denne forgjengelige handlingen, som fant sted nesten uten noen øyenvitner tilstede, men er i stedet enda en måte som hans kunstpraksis insisterer på at vi som betraktere kan ha gått glipp av det egentlige kunstverket et kunstverk som alltid er lokalisert et annet sted.

Til toppen